LuX i Lunds kommun kom igång 2003 efter att ha anslutit originalet MöX i Malmö som startat året innan. Under första året noterades totalt 238 arter i kommunen, vilket fortfarande är rekord för LuX gemensamma årslista. Två stänkare var då brunsångare och kungsfågelsångare, två rara inlandsarter. Sedan körde vi på, med några småtrevliga exempel:

 

2003: brunsångare i Nöbbelövs mosse

2004: upptäckten av häckande berguv i Hardeberga

2005: Skånes första lappuggla (kategori A) i Skrylleskogen; även första obs för kohäger, i Råbydammen

2006: tofslärka i norra Lund

2007: skedstork här och var i området Kranke/Vomb

2008: rödvingad vadarsvala i Krankesjön; återigen kohäger

2009: ovan nämnda svartvingade släktingen på Vombs ängar

2010: konstaterad häckning av vassångare i Krankesjön

2011: ROVFÅGELÅRET: mindre och större skrikörn, stäppörn, ormörn och flertalet stäpphök; lappuggla för andra gången i kommunen

2012: kejsarsörn, rock 'n' roll Rockarpskorset

2013: udda inlandsobs av vitvingad trut vid Flyinge kungsgård

2014: skäggtärna i Krankesjön

2015: klykstjärtad stormsvala i Krankesjön

2016: skärsnäppa i fel kommun

2017: korttålärka, Södra sockerbuksdammarna & svartnäbbad islom i Vombsjön

2018: klykstjärtad stormsvala, återigen i Krankesjön

 

Totalresultatet för 2019 blev 225 arter. Extra tunga under året: vittrut & busksångare. Båda nya arter för kommunen.

 

En betydande del av skådningen sker runt Vombsjön och Krankesjön men isolerade dungar och dammar i jordbrukslandskapet har också visat sig effektiva. Södra sockerbruksdammarna vid Örtofta är säsongvis en god lokal för bland annat rastande vadare och tättingar. Flyinge kungsgård kan förutom vit stork erbjuda utmanande trutstudier. Områdena kring Björkesåkrasjön och Häckebergasjön är bra för tyngre rovfågel. Lunds reningsverk är en lättillgänglig närlokal speciellt intressant vintertid, bl a med flertalet arter änder för vidare bestämning.

 

2020 kommer sannolikt att bjuda på överraskningar, vid sidan av lärorik primärskådning och trevliga naturupplevelser. Vi välkomnar fler skådare, både nybörjare och mer erfarna, att medverka i LuX.