Välkommen till BåX!

Båstad bröt sig loss från nordvästskåne år 2013, då några Båstad-skådare gärna ville microbirda ”på riktigt” och inte behöva åka till andra nordvästskånska kommuner för att fylla förargliga luckor i sina artlistor. Du kan dock fortfarande microbirda i nordvästskåne och lägga in dina Båstad-obsar där, om du vill. Vi BåX-are tycker förstås att om man skådar mycket i Båstads kommun ska man också vara med och microbirda i BåX! Förutsättningarna för microbirding här får bedömas som goda; Bjärehalvön erbjuder en mängd skiftande naturtyper som ger underlag för en varierad fågelfauna. Vår kommun är kanske mest känd för fina möjligheter till havsfågelskådning. När det blåser ordentligt från rätt håll kommer skådare från när och fjärran hit och placerar sig på lämplig plats vid kusten. Men BåX erbjuder så mycket mer än havsfågelskådning! Anläggandet av våtmarken Klarningen har inneburit ett välkommet tillskott för såväl fåglarna som för oss lokala skådare. Bjärekustens naturreservat, som sträcker sig längs större delen av kuststräckan, har inte bara en intressant flora. Dess betesmarker med kärr och buskage utgör också en intressant miljö för oss skådare. Så har vi Hallandsås med dess mossar och skogar, ännu ganska dåligt utforskade av ornitologer. Allt detta gör det både spännande och roligt att skåda i Båstads kommun.