Välkomen till SjöX!

SjöX är öppet för ALLA som tycker fågelskådning är roligt och är tänkt som ett informationsforum kring  fåglar och fågelskådning i Sjöbo kommun. 

Sjöbo kommun är förmodligen en av de mer underskådade kommunerna i Skåne, men kommunen hyser en många fina fågellokaler och en stor variation av biotoper. Även om antalet fågelskådare är lågt, så finns förutsättningar för att göra spännande fynd inom kommunen. 

Genom SjöX har vi möjligheten att sporra varandra till nya fina fågelfynd i kommunen.

2012, tillika SjöX premiärår, var en succé utifrån arttotalen. Trots att vi bara var tre mer eller mindre aktiva skådare landade årstotalen till sist på 198 arter.

2013 testade vi för andra året och tack vare en bländade bevakning av Vombsjön så slogs alla årstotalstips med råge och Olof noterade smått ofattbara 208 arter på sin SjöX-årslista. 217 arter landade totalen på och det är ett resutlat att slå i framtiden, men varför ge upp i förtid.

2014 var vi sporrade av den fantastiskt fina artlistan från 2013 och vi lyckades nästan med att upprepa 2013 års bedrift, men vi studpade på målsnöret.  216 arter landade totalen på och artlistan innefattade arter som svart stork, aftonfalk, dammsnäppa, svarthuvad mås, medelhavstrut, bredstjärtad labb och härfågel. Utöver dessa rariteter sågs även ett stort antal subrariteter för kommunen. De kanske roligaste subraritetsfyndet under 2014 var en konstaterad (Sjöbo sommarby) och en mycket trolig (Sjöbo ora) häckning av brandkronad kungsfågel. Vinnare av SjöX 2014 blev, liksom 2013, Olof Ramel och hans lista slutade på imponerande 209 arter.

2015 Vfår ses som ett mellanår på SjöX och totalsumman landade på 201 arter. Vinnar blev, liksom tidigare år, Olof Ramel med 191 arter.

Vi hoppas att 2016 blir ännu ett bra år för fågelskådningen i Sjöbo kommun, men tänk på att det inte blir roligare än DU gör det! Rapportera dina fynd, skriv en rad på tjafset, lägg upp dina bilder på Sjöboarter. 

PS: Glöm inte rapportera dina fynd så snart som möjligt på Svalan och SjöX, så att fler får chans att se kul fågel.