För att få ett uppsving i skådandet på lokalplan var vi ett gäng som satte igång en kommuntävling 2003. Det gällde att skåda i Svalövs kommun och att sedan uppdatera arterna på Svax-sidan. Man satsade olika hårt men det viktigaste var att tillsammans hänga in så mycket som möjligt.
Svalövs kommun har aldrig varit känd för några läckra fågellokaler eller häftiga fynd men som bekant kan rariteter dyka upp precis varsomhelst vilket en observation av en tjockfot 12 juni 1949 vid Munkagårda bevisar.
Under senare tid har dessutom nya våtmarker skapats såsom Svalövssjön, Bulls måse och Bokholmens mosse. Dessa lokaler har genererat flera förstafynd för kommunen. I en kommun med så lite bevakning och kort skådarhistoria finns förstås många luckor i artlistan och i antal fynd, av många annars vanliga arter. Detta gör det extra kul, spännande och utmanande att slita i Svalövs kommun.

De senaste åren har vi fått ett uppsving i skådandet i kommunen och många trevliga fynd har gjorts. Här följer ett axplock:

2014 - bergand, silkeshäger (2:a fyndet), ägretthäger, brun glada, stäpphök, ängshök, småsnäppa, skärfläcka (1:a och 2:a fyndet), kaspisk trut (1:a och 2:a fyndet), vitvingad tärna (3-5:e fyndet), svarthakad buskskvätta (1:a fyndet) och bändelkorsnäbb.

2015 - spetsbergsgås, bergand, svarthalsad dopping, ägretthäger (4 fynd av 12 ex), brun glada, stäpphök, aftonfalk, småsnäppa, skärfläcka, svarttärna, vitvingad tärna, mindre flugsnappare och bändelkorsnäbb.

2016 - spetsbergsgås, svarthalsad dopping (häckning), ägretthäger, brun glada, fjällpipare (2:a fyndet), dubbelbeckasin (2:a fyndet), svarttärna, lappuggla (1:a fyndet), tajgasångare (2:a och 3:e fyndet), svarthakad buskskvätta (2:a fyndet + häckning), skäggmes (2:a fyndet) och bändelkorsnäbb.

2017 - svarthalsad dopping (häckning), ägretthäger, ängshök, jaktfalk (1:a fyndet), dubbelbeckasin (3:e fyndet), svarthakad buskskvätta (3:e och 4:e fyndet), mindre flugsnappare, skäggmes (3:e fyndet), sommargylling, bändelkorsnäbb och ortolansparv.

2018 - svarthalsad dopping (häckning), ägretthäger, ormörn (2:a fyndet), ängshök, kustpipare, småsnäppa, dubbelbeckasin (4:e fyndet), dvärgmås, svarttärna, trastsångare (2:a fyndet), mindre flugsnappare, skäggmes och videsparv (1:a fyndet).

2019 - spetsbergsgås, smålom (1:a fyndet), svart stork (2:a fyndet), ägretthäger, stäpphök, brun glada, småfläckig sumphöna (2:a fyndet), kustpipare, småsnäppa, svarthuvad mås (1:a fyndet), skräntärna (1:a fyndet), kustlabb (1:a fyndet), mindre flugsnappare, svarthakad buskskvätta, tallbit (1:a - 4:e fyndet), bändelkorsnäbb och gulhämpling.


2020 kommer att bli året då vi spränger alla gränser! Väl mött i fält!