Oljeutsläpp utanför Listerlandet

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2023-10-23

En katastrof väntar efter gårdagens oljeutsläpp från den grundstötta färjan på Laxarevet NO Hörvik.
Nu har oljan nått land och nu hotas många fina lokaler, t ex Fäholmen, Fäören, Lörby strandängar och Tocken.  Dessutom alla fågelöarna
runt omkring. Vi lär tyvärr få se massor oljeskadade sjöfåglar såsom skäggdopping (>100 övervintrar ), knölsvan (>100 övervintrar),
grågås (>1000 övernattar tidvis), gråhakedopping, smådopping, alfågel, enstaka lommar och alkor.
https://sverigesradio.se/artikel/gick-pa-grund-tva-ganger-samma-morgon-lackte-flera-mil

Nu har det framkommit uppgifter att färjan även har grundstött flera sjömil tidigare och börjat läcka olja redan då! Olja finns på ett område
på 5 km från Laxarevet söderut. Imorgon ska vinden öka från öster, dvs mot kusten, så nu hotas kanske Kråkenabben också. I alla fall om båten 
har kört genom Hanösund, men jag kan inte tolka färdrutten på svt.se. Den borde väl ha gått öster om Hanö?


Enligt uppgift har oljan redan nått Djupekås. Hamn och kåsar är fulla av olja och sjöfåglar har fått avlivas. Jag fruktar att 
de fina fågelöarna N Tocken, dvs Långören, Gräsören och Kringflutne ör, samt Ola Persör (NNO Djupekås hamn), också
är nedsmetade. Kan oljan driva ända bort till häckskäret för svarthuvad mås/skrattmås/kenta, Norrören, också? Usch! 
Frågorna tornar upp sig.

 
Aktuell kommuninfo:
https://solvesborg.se/oljeutslapp-pukaviksbukten

FB diskussion: https://www.facebook.com/solvesborg


Länsstyrelsens facebook sida: https://www.facebook.com/lansstyrelsenblekinge

Samlingssida för Kustbevakningens nyheter:

https://www.kustbevakningen.se/nyheter/samlingssida-for-kustbevakningens-nyheter-om-marco-polo/


Intresseanmälan för volontärer och inrapportering av olja och oljeskadade djur:

https://solvesborg.se/startsida/nyheter-och-evenemang/nyhet/2023-10-23-intresseanmalan-for-volontarer-och-inrapportering-av-olja-och-oljeskadade-djur.html

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2023-10-24

Nedsmetade sjöfåglar har noterats på sträckan Norjegryt till Krokås. MAO rapporterade på VBOF:s FB-sida följande:  "Vid Norjegryt och ner till Fäören var det mycket simänder, dykänder, grågäss, storskarvar som putsade sig intensivt. De hade dock inte någon direkt olja på sig men troligen hade ett stort antal diesel i fjädrarna. Vid Fäören så var det tjockolja ilandflutet och allt fler fåglar var mer eller mindre brunfläckiga och grågäss samt knölsvanar ordentligt insvetsade. En havsörn födosökte i området och en uppenbar risk för att den tar oljeskadad fågel är uppenbart. Därmed ökar risken att den får i sig den giftiga oljan. Djupekås tilltog mängden oljeskadade fåglar samt mängden tjockolja längs stränderna. Tocken var det mycket illa ställt med 30-50 ”svarta” grågäss, gräsänder och knipor. Det låg 16 bergänder där flera var påverkade med olja. På östra sidan av Tocken så låg det 1 grågås helt kletad och fast i tjockolja, 1 par bläsand samt 1 gräsand när jag var där. Innan dess hade ytterligare ett par änder plockats upp ur oljan. Samtliga var i så dålig situation att de avlivades. "
Fruktansvärt!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
180 personer har redan anmält sig för att hjälpa till med oljesaneringen. Enligt kommunpersonal på plats "tar det åtta man nittio minuter att sanera en enda kvadratmeter. 160 säckar med ren olja". Det är alltså ett enormt arbete som krävs. Kuststräckan är tyvärr lång. Om den steniga kusten längs Listershuvud naturreservat drabbas blir det knepigt. Ganska svårtillgängligt och inte långgrunt. Det finns även en risk att oljan driver längre in i Pukaviksbukten - beroende på vindriktning och strömmar-  och då drabbas t ex fågelön Norrören där svarthuvad mås/skrattmås/kenta häckar, Norje havsbad-Örnavik med 1000-tals viggar & 10+ salskrakar vintertid, och möjligen norrut mot Stensnäs, Mörrumsåns mynning och Sternö.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Enligt uppgift har oljan börjat sjunka till botten och "då får naturen ta hand om den". I så fall lär väl skiten flyta iland vid hårda pålandsvindar?
Hittills har man tack ock lov fått upp 7000 liter olja. Färjan kan inte bärgas de närmaste dagarna, pga omfattande skador i skrovet. 
https://sverigesradio.se/artikel/ingen-bargning-i-sikte-farjan-star-kvar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noterat från pressträffen 13.00: "Det tar lång tid att rensa bort oljan från den steniga kusten och det är ett tung och inte ofarligt arbete att samla upp oljan i spannar, tömma dem i säckar och lägga säckarna i containrar. Det krävs skyddsutrustning (bristvara i dagsläget) och det kan vara halt bland stenarna. Nu ska pålandsvinden öka framåt kvällen och då  måste arbetet hålla uppe ett par dagar, p.g.a. risk för personskador, tills vinden har mojnat igen. Oljan kan då ha spolats upp på de sanerade områdena igen och processen får börja om igen. Här krävs ett stort tålamod. Saneringen kommer att ta månader i anspråk. Allmänheten uppmanas att inte besöka de kustnära områdena, eftersom de riskerar att sprida och/eller trampa ned oljan i marken.
Man vet fortfarande inte hur färjan hamnade utanför ordinarie färdled och varför den gick på grund på Laxören/Laxgrundet. §
Det blåser kl 13.00 ost 9,7 m/s på Hanö, byvind 13 m/s, sikt 100 m, enligt SMHI. Sämsta tänkbara vindriktning för oljesanerarna.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Totalt är cirka 75 personer på plats från Kustbevakningen.
Fartyg på plats:
KBV 003 Amfitrite, kombinationsfartyg
KBV 034, miljöräddningsfartyg
KBV 314, övervakningsfartyg
5 strandbekämpare, mindre båtar specialiserade på oljeutsläpp
4 sjösläp med 500 meter länsa på varje släp
Flertal mindre arbetsbåtar för förflyttning av personal
Flygplan och drönare används i luften
Räddningsdykare för lätt- och tungdyk i kontaminerat vatten.
Kustbevakningens flyg patrullerar området frekvent.
 

 

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2023-10-25

Alltfler oljeskadade änder, svanar och gäss har sökt sig till land. De värst drabbade avlivas. Ca 300 oljeskadade änder har observerats utom räckhåll för KFV.
Inrapportering av oljeskadade fåglar ska göras på denna e-tjänsten: https://etjanster.solvesborg.se/oversikt/overview/522
-------------------------------------------------------------------
300 personer ha anmält sig för frivilligt arbete (sanering eller fågeltvätt). 14000 liter olja har samlats in, men nu har resten sjunkit under ytan och nu bestämmer havsströmmarna var den hamnar. Karlshamn? Hanö? Kråkenabben? Äspet? Friseboda? Vem vet? Simuleringar från Kustbevakningen visar att oljan drar sig mot Kristianstad och Åhus. Har man kunnat pumpa över resterande olja till ett annat fartyg? Oklart! Klart är i alla fall att den har tagit genvägen mellan Hanö och Lister. Enligt P4 Blekinge gick rutten så här:
05.05 Går in i Hanö sund
05.13 Byter kurs och tappar fart vid Laxören i höjd med Hörvik (den första grundstötningen)
05.25 Står still utanför Lörby (den andra grundstötningen)
Den står alltså på grundet Plantbåden öster om Lörbyskog.

------------------------------------------------------------------
Man fruktar vad som ska hända när 1000-tals viggar, 100-tals salskrakar m.m. anländer för övervintring. Vi får hoppas på en mild senhöst och sen vinter, så att fåglarna ankommer senare och att man hinner få upp mer olja tills dess. 
------------------------------------------------------------------
Noterat från pressträffen 13.00: "Ingen sanering idag pga vädret. Dessutom finns ingen synlig olja i havet längre. Idag utbildas personalen och man planerar för det långsiktiga arbetet och hantering av alla frivilliga. Man diskuterar även för ett vistelseförbud i det drabbade området. Saneringsarbetet återupptas när vädret är bättre. Oljan har enligt obekräftade uppgifter nått Nogersund. Enligt Kustbevakningen är den sjunkna oljan på väg med strömmarna mot SV, men troligen långt ut så att de bör inte flyta upp på Kråkenabben-Björkenabben-Torsö-Sillnäs udde.
AJ räknar fåglar i området på uppdrag från Sbg kommun. Ca 2000 fåglar finns i området, varav 15-20% bedöms vara drabbade av oljan.
KFV ska ta hjälp av organisationen Svenska Blåstjärnan för tvättning av fåglar. https://svenskablastjarnan.se/
Hittills har 15 fåglar infångats för rehab. De flesta är i nuläget svåra att fånga in. De är helt enkelt inte tillräckligt dåliga ännu.
------------------------------------------------------------------
Facket Kommunal stoppade under eftermiddagen all övertidsuttag för saneringspersonalen.
Sbg kommun har vänt sig till Karlshamns kommun för att få hjälp.
Krisledningsstaben ska ansöka om hjälp av militären om resurserna tryter och/eller läget blir akut.
------------------------------------------------------------------
Två personer i besättningen har delgivits misstanke om brott misstänkta för vårdslöshet i sjötrafik.
Det finns även en misstanke om att det här fartyget inte har varit sjövärdigt.
------------------------------------------------------------------
Onsdagens flygningar över området visar att en tre kilometer lång kuststräcka har påslag av olja,
från Krokås i söder till Lörby kladd i norr, med strimmor av olja även vid Norje.

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2023-10-26

Noterat från pressträffen 13.25: 
Oljesaneringen har återupptagits trots det blåsiga vädret (NO 10 m/s och gammal sjö). En läns vid färjan har slitit sig,
men detta håller på att åtgärdas. Vinden ska vrida till nord på lördag och då kan oljan dyka upp på nya ställen längre söderut.
20 kubikmeter olja och tång har samlats upp hittills. 3-4 arbetslag jobbar per dag.
-----------------------------------------------------------------------------------
Miljöministern och Ministern för civilt försvar var på plats i Hörvik. De påpekade att det är svårt att se de långsiktiga
konsekvenserna ännu, men oljeskadade fåglar och nedsmetade stränder är bara början på eländet. Inga statliga
(personliga) resurser kommer att tillsättas i dagsläget. Resursfrågan i sig är ju inget problem. Det handlar nu om att
få mer utrustning på plats, organisera arbetet och utbilda frivilligkåren. Hav tålamod - saneringsarbetet kommer sannolikt
att pågå ett år framåt i takt med att oljan spolas upp vid pålandsvindar. 400 personer har nu anmält sig för frivilligt arbete.
-----------------------------------------------------------------------------------
Vistelseförbud kommer att utfärdas i det drabbade området. Allmänheten uppmanas att hålla sig borta. Det kan
vara farligt att inandas ångorna från oljan/dieseln,  stenarna är hala och oljan riskerar spridas upp på land.
-----------------------------------------------------------------------------------
KFV har fått ett bidrag på 250 000 kr till räddningsarbetet. Sparbanken i Karlshamn, Sölvesborg-Mjällby Sparbank
och Ivetofta Sparbank i Bromölla bidrar med 50 000 kr vardera. Sparbanken Skåne bidrar med 100 000 kr.
"Vi känner alla en stor sorg kring den katastrof som drabbat Pukaviksbukten som kommer lämna stora spår för natur,
djurliv och människor. Vi är ödmjuka inför alla dem som kämpar minut för minut för att lindra konsekvenserna så gott
det går, säger Stefan Ohlson, VD Sölvesborg-Mjällby Sparbank."
https://www.smsparbank.se/nyheter/radda-faglarna.html
-----------------------------------------------------------------------------------
Fler nyheter:
Fackförbundet Kommunal stoppar inte övertid för de anställda inom Sölvesborgs kommun som hjälper till med oljesaneringen. 
Detta var tydligen ett missförstånd.
Hemvärnet är tillfrågade om de kan hjälpa till med oljesaneringen i Pukaviksbukten i Sölvesborg.
Vistelseförbud är nu utfärdat fr o m fredag 27/10 på sträckan Fäören till västra piren i Hörviks hamn. Gäller tillsvidare. Karta:
https://www.lansstyrelsen.se.pdf

-----------------------------------------------------------------------------------
Nya uppgifter: Marco Polos båda gps:er fungerade inte erfar Radio Blekinge. Tänk att man kör med full hastighet i tät dimma
och hård pålandsvind utan GPS! Det var v
äl därför de körde mellan Hanö och fastlandet. SUCK!

 

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2023-10-27

Färjan fortsätter att läcka ut olja enligt SSD! Tanken sitter i botten och hålet sitter på undersidan. Vågorna gör att
resterande olja pumpas ut hela tiden. Går det verkligen inte att pumpa ut resten till ett annat fartyg? 
---------------------------------------------------
Kustbevakningen meddelade under em att hela 300 kubikmeter olja uppskattas finnas kvar i färjan Marco Polos tank.
Fartyget står kvar på grundet. Ju längre tid som går, desto större risk är det att skadorna på fartyget förvärras och orsakar nya utsläpp. 
Ett dystert besked med tanke på att 23 kbm har insamlats hittills.
Kustbevakningen får därför förstärkning med 30 personer från Hemvärnet under de kommande dagarna. I helgen kommer 24 av
Kustbevakningens aspiranter, som utbildar sig till kustbevakare, också att arbeta med den strandnära saneringen.
Mera skyddsmateriel skickas till basplatsen vid Hörvik i Blekinge, liksom till exempel belysning för att kunna arbeta
även i mörker. I och med en ständigt förändrad vindriktning kan olja driva upp på andra stränder i närområdet.
-------------------------------------------------
Det gamla rökeriet i Hörvik har förvandlats till en tvätthall för oljeskadade fåglar.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/har-riggas-europas-storsta-fageltvattstation--c4mmon

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2023-10-31

Pressnyheter söndag, 2023-10-28:
-  Ett tankfartyg har anlänt till området för att pumpa över olja från Marco Polo.

======================================================
Pressnyheter söndag, 2023-10-29:
- Oljan har nått stränderna i Norje boke (området Lagunen).
- Den eländiga färjan gled av grundet vid 13-tiden och gick på grund igen 1 km längre bort. Tyvärr fick den nya hål i den ena tanken och ett nytt omfattande oljeutsläpp ägde rum. Utpumpning av olja till ett bunkerfartyg hade påbörjats under dagen men fick avbrytas.
- Delar av besättningen evakuerades under ledning av Sjöfartsverkets Sjö- och flygräddningscentral JRCC.
 ======================================================
Pressnyheter måndag, 2023-10-30:
- Oljan driver mot Karlshamn och nådde kusten vid Kölöverket på kvällen.
- Mer olja är på väg in mot Sternö under natten.
-  Cirka 20 kubikmeter olja har tagits upp av Kustbevakningens fartyg under dagen. Man använder oljeupptagningstrålar.
-  Den totala siffran över upptagen olja är nu cirka 50 kubikmeter
- Ytterligare en basplats kommer upprättas i Norje boke där olja slagit på land.
- I de skadade tankarna ombord på haveristen fanns 163 kubikmeter olja, men exakt hur mycket av den oljan som läckt ut är ännu inte fastställt.
- Det finns ytterligare cirka 300 kubikmeter olja i oskadade tankar ombord på haveristen.
- Det nya grundet kräver en ny bärgningsplan.
 ======================================================
Pressnyheter tisdag, 2023-10-31:
-Den tjockolja som nu rinner ut ur det grundstötta fartyget Marco Polo i Pukaviksbukten är sedan några år förbjuden inom internationell sjöfart... Men fartyget hade fått dispens - på grund av ny teknik som renar avgaserna.
- Under tisdagen kommer ett nytt försök göras att tömma fartyget Marco Polo på olja. Rederiet TT-Line har en bunkerbåt på plats som ligger intill Marco Polo.
- fartyget har i princip helt slutat läcka olja 
- Rederiet TT-line har nu lämnat in en ny bärgningsplan för grundstötta Marco Polo, där planen är att bärga fartyget under onsdagen.
- Haveristen kommer att föras till Stillerydshamnen i Karlshamn som är förberedd för att ta emot färjan.
- Oljeskadade fåglar har upptäckts 70 km från olycksområdet.


 

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2023-11-01

Dagens pressnyheter:
# Det grundstötta fartyget Marco Polo har nu dragits ut på djupare vatten och ankrat där. Nya undersökningar av skrovet ska nu utföras för att få en helhetsbild av hur skadorna ser ut. Det har inte varit möjligt att inspektera hela skrovet tidigare, då fartyget och skrovet stått på grund.
# När besiktningen är klar ska fartyget bogseras in till Stillerydshamnen i Karlshamn
# Oljeutsläppet blev mindre än befarat i samband med förflyttningen. Mycket tack vare att bärgningsbolaget valde att inte trycksätta de tankar närmast de skadade. 
# TT-Line ville fortfarande inte svara på frågor efter grundstötningen den 22 oktober!!
# Oljesanering i Munkahusviken och på Sternö har påbörjats idag. Länk till Länsstyrelsens facebook sida
# Oljeexperten Ingrid Håstad menar att det troligtvis kommer dröja år innan saneringsarbetet är klart. Här finns flera svårigheter.
   Dels i att det slår upp på strandängar och annan ömtålig och skyddsvärd natur, och dels för att logistiken här är svår.   
   Det är dessutom långgrunt vilket gör att båtar inte kan plocka upp oljan så lätt, säger hon.
   Att det är just tjockolja som spolats upp medför ytterligare svårigheter.
# Karlshamnsverket får inte köras igång de närmaste dagarna. Anledningen är oljeutsläppet från den grundstötta färjan Marco Polo.
”Icke tillgänglig som en följd av hög risk för kontamination av kylvattnet från extern oljeläcka”
# De första oljeskadade fåglarna på Kråkenabben upptäcktes idag av AP: två grågäss har drabbats.
# TT-Line fortsätter trafikera innanför Hanö – trots oljekatastrofen!! Den 26 oktober gick TT-Lines Huckleberry Finn norrut genom området, och 31 oktober åkte samma färja söderut tillbaka mot Trelleborg. Det råder dock inget förbud att färdas genom området. Länk till www.svt.se
Det här rederiet fortsätter att uppträda nonchalant mot det drabbade området!!

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2023-11-02

2023-11-02, dag 12 !! sedan grundstötningen:

- Nu har äntligen bogseringen av färjan Marco Polo startat. Hon bogseras i tre knop mot Stilleryd. Länk till sr.se
- Vid klockan 10:30 på torsdagen var bärgningen av Marco Polo över - och det tidigare grundstötta fartyget nådde Stillerydshamnen i Karlshamn.
- Endast 8000 liter olja (av 163000) fanns kvar i den skadade tanken enligt Radio Blekinge. Dykarna kunde konstatera att det var väldigt kraftiga skador i botten.
103 kbm förväntas finnas kvar i havet. Hur mycket strandsanerarna har plockat upp är oklart, då oljan ofta sitter fast i tång och liknande.
- Oljan som saneras från stränderna i Sölvesborg ska omvandlas till el och fjärrvärme i Malmöområdet. Den kommer transporteras
från Blekinge till återvinningsbolaget Sysav i Malmö som hanterar farligt avfall och där förbränns den för att sen användas igen.
- Vistelseförbudet är fr o m 1/11 utvidgat till sträckan Hörvik-Pukavik. Länk till kartan på www.lansstyrelsen.se
- Styrmannen i förhör: ”Trodde vi körde på en ubåt”. Nya uppgifter: "Fartygets GPS visade att de befann sig på djupt vatten, när den första grundstötningen skedde klockan 05:14... Fem minuter efter första grundstötningen kom befälhavaren inspringandes till kommandobryggan. Väl på bryggan kontrollerade även kaptenen det elektroniska sjökortet och tyckte allt såg bra ut. Ungefär tio minuter senare går färjan på grund igen... Senare undersökningar har visat att färjans elektroniska sjökort visade fel position, och att färjan egentligen befann sig fyra sjömil bort... Det var ett hastigt förlopp och jag hade inte erfarenhet att agera. Med erfarenhet menar jag om jag varit kapten i 20 år, men nu har jag bara varit det i två, säger kaptenen. Källa: Länk till www.svt.se/nyheter/

- TT-lines ställer för första gången upp på en presskonferens. "Vi ber om ursäkt...Något sånt här har aldrig hänt i vår 65-åriga historia...Vårt fokus har legat på att få in fartyget till kaj för att därigenom kunna eliminera mer kontaminering eller annan miljöpåverkan som skulle kunna ske. Att komma hit till kaj har varit det viktiga för oss.". https://sverigesradio.se/artikel/hor-tt-lines-forsta-ord-efter-olyckan-vi-ber-om-ursakt

 

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2023-11-03

2023-11-03
# TT-lines ändrar färdväg för färjan mellan Karlshamn och Trelleborg: "På en fråga om Marco Polos rutt vid olyckstillfället, mellan fastlandet och Hanö, svarade Anette Wugk att rederiets fartyg från och med igår kommer att gå utanför Hanö istället." https://www.sjofartstidningen.se/rederiet-vi-vill-be-om-ursakt/

Ett beslut man borde ha tagit redan den 22/10! Nästa färja Trelleborg-Karlshamn gå den 4/11. Håll koll!

# Blekinges landshövding Ulrica Messing kräver att rederiet TT-line tar ett långsiktigt ekonomiskt ansvar för oljekatastrofen som länet har drabbats av.
https://sverigesradio.se/artikel/detta-kraver-landshovdingen-av-tt-line


# Rockfestivalens skänker 50 000 till oljesanering fördelat mellan Katastrofhjälp - Fåglar & Vilt Blekinge och Sjöräddningssällskapet. Bra!
https://www.sydostran.se/nyheter/rockfestivalens-fina-gest-skanker-50-000-till-oljesanering/

# TT-lines "skänker" 150 000 kr till KFV för lokalhyra i Hörvik och tvätt av oljeskadade fåglar. En ganska ynklig summa i sammanhanget.  

Ni kan andas ut - detta blir den sista dagsrapporten om oljekatastrofen i Pukaviksbukten. 

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2023-11-06

2023-11-06

Tyvärr har nu olja spolats upp på södra Listerlandets kust, nämligen på östra och västra Torsö. Förmodligen även på fågelön Flintskärvet också.
Jag var ute och inspekterade Kråkenabben igår, men där kunde jag inte se några tjockolja, dock enorma tångbankar (50-100 cm höga) uppe
på land efter ovädret Babet den 21/10, då det uppmättes en medelvind på 25,6 m/s och vindbyar på 33,2 m/s på Hanö. Inga oljeskadade fåglar här.

100000 liter olja har försvunnit under vattenytan och man fruktar vart den kommer att dyka upp framöver. I helgen genomförde Kustbevakningen
stora sökoperationer med flyg, drönare, fartyg och dykningar. Trots det påträffades ingen ny olja! https://sverigesradio.se/artikel/kustbevakningen-upp-mot-100-000-liter-olja-ar-forsvunnen

EDIT: 2023-11-07

Olja har åter spolats upp i vikar och på stränder utanför Spragehall, norr om Krokås. Ca 8 ton olja har gått iland. Det är för gruntför
att använda Kustbevakningens små båtar, strandbekämpare, på platsen. Det är arbete för hand med spadar och håvar som gäller.
KB har fortsatt leta efter olja ute till havs under måndag och tisdag. Pukaviksbukten i Blekinge har sökts av med fartyg och flyg,
men ingen sanerbar olja har påträffats ute till havs.

 

EDIT: 2023-11-08

Under onsdagen har KB sanerat olja i Mjällbynabben och cirka 1 000–1 500 liter olja har tagits omhand under dagen.
Saneringen vid Mjällbynabben kommer att fortsätta även under torsdag. Området är drabbat sedan tidigare och KB tog
upp olja på samma plats för cirka en vecka sedan. Sölvesborgs kommun ansvarar för sanering av den olja som ligger på land.

 

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2023-11-10

2023-11-09
# Länsstyrelsen Blekinge anmäler rederiet TT-Line AB för miljöbrott. Bra!
https://www.facebook.com/lansstyrelsenblekinge
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/lansstyrelsen-atalsanmaler-tt-line--0hi728

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/blekinge/lansstyrelsen-atalsanmaler-tt-line--0hi728

# Färjan Marco Polo som gick på grund i Pukaviksbukten lämnade Karlshamn och Stillerydshamnen på torsdagen med start kl 14.30.
För säkerhets skull fick skorven eskort av KB ut till internationellt vatten. Nu är fartyget på väg till ett varv i Gdansk i Polen. https://sverigesradio.se/artikel/nu-lamnar-marco-polo-stillerydshamnen 


# Cirka 5 000 liter olja sanerades av KB på Mjällbynabben under ons-tor. Sbg kommun arbetade parallellt med att ta upp olja på stranden.

 

2023-11-10

# Oljesaneringen beräknas kosta 100 miljoner kr.

Notan betalas av kommunen som får betalt av staten. Staten ska sedan bli kompenserade av TT-lines försäkringsbolag GARD.
https://sverigesradio.se/artikel/kostnaden-for-utslappet-100-miljoner

 

# Kustbevakningen avslutade miljöräddningstjänsten i operation Marco Polo. Därmed avslutas den största
och mest komplicerade
räddningstjänst som Kustbevakningen haft i modern tid. KB kommer också fortsätta
med en stödoperation till räddningstjänsten i
västra Blekinge som innebär att de tar upp olja vid strandkanten
och på stränder.
KB fortsätter alltså att ha personal och strandbekämpare på plats, som kan ta upp olja nära
stränderna.
Uppskattningsvis finns 10 ton utsläppt olja kvar som ännu inte hittats.

# Sbg kommun har nu fått in cirka 900 namn på frivilliglistan som vill hjälpa till att sanera olja, tvätta fåglar och annat. Fantastiskt engagemang!

Totalt har man nu plockat upp ca 148 kubikmeter oljeavfall. Oljeavfall är oljeblandad vätska som även kan bestå av vatten, sand och tång.

Under helgen pausas saneringsarbetet. På måndag utökas insatsen med ytterligare ett arbetslag. Totalt kommer ett 50-tal personer vara igång med saneringen. 

 

 

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2023-11-17

2023-11-14

# Kaptenen på Marco Polo har sagt i förhör att han trodde färjan var på djupt vatten utanför Hanö vid grundstötningen.
Hans ord om kan stämma visar simuleringar vid Sjöfartshögskolan. ”Hanö som radarbild är inte är helt olik den norra kusten
vid Hörvik,” säger Robert Fredriksson som undervisar i navigering. Han trodde att han var öster om Hanö och tittade då
på radarbilden västerut, vilket i själva verket var Listershuvud med omgivningar... 
https://sverigesradio.se/artikel/test-i-simulator-kaptenens-ord-om-marco-polo-kan-stamma

 

# Marinbiologen Inger Näslund säger i BLT att oljan redan kan ha lagt sig på botten och kan då snabbt ta kål på växter, 
småkryp och mikroorganismer. Spåren efter oljan kommer att synas i decennier. Det finns dock en chans att en del
djur flyr från området ( t ex torsk) där deras föda minskar eller livsmiljön är otrevlig. Gädda och abborre är mer stationära
nära kustren och drabbas mer av oljekletet.


2023-11-17

# Åklagare börjar nu utreda Länsstyrelsens anmälan mot rederiet TT-line. Från nästa vecka tar åklagare Jan Olin
även över Kustbevakningens redan inledda förundersökning om oljeutsläppet.

 

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2023-12-04

2023-11-28

Oljesaneringen stoppas pga av snön och vinterkylan. Det går helt enkelt inte att få loss den
kletiga oljan från marken längre. Vi får hoppas på plusgrader och lite regn.
https://sverigesradio.se/artikel/saneringsarbetet-pausas-efter-snofallet-frustrerande

 

2023-12-01
Det finns ett färdigt system för fartygsövervakning som skulle ha larmat när Marco Polo hamnade ur kurs
och sedan gick på grund utanför Blekinge. Men systemet som bygger på att fartygen rapporterar sin kurs
till en central på land används inte...
”Redan två timmar innan grundstötningen hade vi sett att något var fel”, säger Ulf Svedberg
som arbetat med att ta fram systemet på Sjöfartsverket.
https://sverigesradio.se/artikel/skulle-larmat-om-marco-polo-men-systemet-anvands-inte