Återkomst

Håkan "Junior" Jacobsson,  - 2023-07-28

Det är inte utan rörelse jag konstaterar att Håkanshamn ser ut att ha återskapats. Vi får se hur länge det varar den här gången.