Antal arter

Mats Ljunggren, Glimminge pl. - 2023-03-27

Nu har jag uppdaterat antalet arter som observerats i Båstads kommun. Vi är nu uppe i 318 arter. Försökte också att lägga in ett antal nya obsar inom kommunen, alltså arter som även tidigare har setts. Men detta tar väldigt lång tid att föra in. En art som jag däremot inte lyckades lägga in är gulnäbbad lira. Något tekniskt fel. Det egentliga antalet är således 319 arter. Ska be om att detta kan åtgärdas. Om det är någon som ser att jag har missat att lägga in någon annan ny art går det bra att påpeka detta. (Naturligtvis ska det stå "Antal arter" i rubriken, men detta gick ej att korrigera).

Pierre Unge, Malmö - 2023-03-27

kollar upp