SkOFs holkinventering

john kvarnbäck, Gyllebo - 2023-03-20

Hej, som kommunornitolog och ledamot i SkOFs styrelse vill jag passa på att vidarebefodra lite reklam för årets holkinventering;

 

Förra våren startade SkOF upp en holkinventering med syftet att få en bättre uppfattning om vilka fåglar som häckar var och i vilka antal. Holkinventeringen är en enkel och rolig uppgift som passar alla som har en fågelholk hemma på sin tomt, balkong eller terrass.

Intresset var lite skralt förra året (endast ett 30-tal observationer), vilket gör att det är lite för lite underlag för att skapa en rapport med statistik och information. Vi hoppas på att fler vill vara med detta år och kommer att skicka ut information via olika kanaler (hemsida, Facebook, Anser o.s.v.) under våren. Dessutom har själva formuläret gjorts om och är nu förhoppningsvis lite enklare att fylla i, se hemsidan: (https://skof.se/holkprojektet/).

Om du hellre vill skicka in dina observationer via e-post så går det också bra. Skicka då e-post med din rapport innehållandes namn, adress, e-post, art för häckningen och information om omgivningen (sitter holken i t.ex. trädgård, balkong/innergård, stadsmiljö, barrskog, lövskog, blandskog) till fredrik.andreasson@biol.lu.se

Vår fråga till er om ni skulle ha möjlighet att göra lite reklam för Holkprojektet via era kanaler och via er roll som kommunornitolog – det hade säkert kunna göra att informationen når ut till ytterligare medlemmar (eller andra intresserade).

Vänliga hälsningar/ SkOF genom Fredrik Andreasson