Hjälp inventering

Mattias Ullman, Grönalund - 2023-03-15

Pga ett sent avhopp är tre rutor plötsligt vakanta i årets kustfågelinventering (Ca 15-20 häckande arter ska räknas, mest vadare, tärnor, änder) i Vellinge kommun. Skanörs revlar, Norra Flommen och Södra Flommen. Vem vill och kan hjälpa till?