Minnesord

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2022-06-20

Jag måste tyvärr meddela att TNN, en av de äldsta SöXarna som varit med sedan starten, har gått bort.
De flesta vet att han betydde oerhört mycket för fågelrapporteringen i Blekinge, i synnerhet v
ästra länshalvan,
VBOFs månadsrapporter, tidskriften Fåglar i Blekinge, inventeringar samt utforskningen av fågellivet på Hanö från 1981
och framåt. Det finns mycket mer att säga, men det blir i ett annat forum.