Out-of-SöX 2022

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2022-05-03

Snart dags för Öland. Rekordmånga är anmälda till vårens tripp. Maxtaket är nått i nuvarande kåk.
Vi räknar naturligtvis med en topplacering på Pavs fågelquiz, om inget MEGA-larm ändrar på planerna...

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2022-05-24

Öland dag 1, 20/5: halvklart, sol, svag-måttlig vind, upp till +19'C på em
Vårens team: AP, Cecilia, CET, MH, Mia, MÅP, PO, PÖ, PÅ, UJ
Prolog: rek teamet gav värdefull information om kornsparvarna vid Sebybadet.

 

Äntligen en vår utan pandemi och besvärliga restriktioner. CET hälsades välkommen efter två års frånvaro av olika skäl. Måtte vi slippa nya omikronvarianter till hösten.

 

Det var som vanligt en entusiastisk stämning i bilen när vi körde över bron vid 7-tiden och folk rusade ur bilen vid den första anhalten i Färjestaden. Rörhöna lockade vid dämmet och resans enda skäggmes flög över gångbanan. En göktyta sjöng vid Littorinavallen och två drillsnäppor lyfte från dammkanten.

 

Vid Beijershamn anslöt PÖ & Mia och vi gick den traditionella rundan längs stranden, över maderna och genom alskogen. Ovanligt fina revlar där mängder med fisk+silvertärnor och skärfläckor häckade. Totalt minst 350 skärfläckor och 700 kärrsnäppor rastade. Måtte häckningssäsongen klara sig undan högvatten. Hela 5 halsbandsflugsnappare noterades i alskogen. Vid stugorna blommade fortfarande några fältsippor. En göktyta sjöng vid parkeringen.


Backsippa, Beijershamn. Foto: MÅP

Söderut med snabbstopp vid Gyngeavfarten där två svarthakedoppingar kunde beskådas utan att lämna bilen.

Svarthakedopping, Kulltorpsdammen. Foto: MÅP

Mycket vadare och bra variation i Västerstadsviken där tre myrsnäppor, en spovsnäppa och lika ensam småsnäppa gladde gruppen.

Myrsnäppa, Västerstadsviken. Foto: MÅP

Två skräntärnor var ett välkommet tillskott till somligas årslistor.

Proviantering på Ica Grönhögen. Herr Butter lyste tyvärr med sin frånvaro, men en leverans av nya goda kumminkryddade Grönhögensbröd gladde. På industritaket i hamnen noterades fem vackra östersjötrutar (fuscus) - den enda kvarvarande häcklokalen på Öland! Måtte byggnaden K-märkas. Vi hann med incheckning i Näsby innan en busksångare larmades från Össby. Vi han nätt och jämnt höra en strof innan den tystnade och försvann. Bra timing där. Termiken tilltog och vi hann se flera bivråkar och lärkfalkar innan fyra biätare rapporterades över norra lunden. Alla fick se arten utom AP, MH & MÅP. Vid eftersök från Kungsgården noterades en brunglada över lunden medan PÖ upptäckte en sjungande gulhämpling vid larmtavlan. Bra kombo! Nytt dipp på biätare vid ÖSU. Sträckte de ut?


Nattskärra, Sebybadet. Foto: MÅP

Nya tag vid Sebybadet där en nattskärra satt på dagkvist. Kul!Lite längre norrut längs stranden fick vi se en revirstrid mellan två kornsparvar. Ytterligare 1 ex sågs. Håller arten på att etableras som häckfågel på ön?

Kornsparv, Sebybadet. Foto: MÅP

På ängen V parkingen blommade mängder med göknycklar samt några exemplar av tätört.

Göknycklar, Sebybadet. Foto: MÅP

Tätört, Sebybadet. Foto: MÅP

Middag på Carlas Café där vi deltog med två lag, Team SöX och lag Andtruten, i fågelquiz tävlingen. Svåra frågor med Ölandsanknytning och SöX stupade på kalkonfrågan (1 p) och hamnade på ca 9:e plats med 9 p av 30 medan Andtruten knep 7:e platsen (11 p). Vinnarna med SOF ordförande Lotta Berg & pandemiexperten Björn Olsen fick ihop 20 p, varav 10 p på kalkonuslingen.

En vaktel slog några ggr vid första stoppet på kvällslyssningen N Mellstaby. Rapphöna spelade som vanligt vid Hulterstads kyrka och en nattskärra spann vid södra baspunkten. Vidare till södra utmossen där två nattskärror spelade för fullt och till slut hördes några dropp från målarten småfläckig sumphöna. 

 

Totalt 131 resarter dag 1. MÅP stegräknare slutade på 17439 steg.

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2022-05-24

Öland dag 2, 21/5: regn 07-17, svag N vind, upp till +9'C fm, +12'C på em

 

Inget nämnvärt sjöfågelsträck på ÖSU innan regnet startade vid 7-snåret. Diverse tättingar sågs insträckande framför fronten. En sandlöpare rastade på stranden öster om Fågel Blå, faktiskt resans enda,  medan en stenfalk str N på västsidan. Vi for norrut till Stenåsabadet i hopp om bättre väder men det lätta regnet fortsatte att strila, vilket inte hindrade rödspovarna från att spela över strandängarna. En roskarl rastade norr tornet. Obligatoriskt besök på Naturbutiken i Stenåsa där MH inhandlade en trutguide och MÅP en fotobok av J-P Lahall (impulsköp). En trädlärka sjöng i NO hörnet av Gårdby sandhed. En ekorre sprang över vägen någon km väster om N Möckleby. 

 

Energin började sina i survädret, så det blev intag av en trippel kroppkakor i Arontorp. Fyra fjällpipare larmades från dalen mellan Bårby-Mörbylånga. Vi for dit men för sent. Söderut till Ventlinge strand. Uppehållsväder! Vilken underbar känsla att skåda utan regnställ och paraply! En rosenfink sjöng vackert från lärkskogen. Man blir alltid glad av att höra arten vissla. 


Rosenfink, Ventlinge. Foto: MÅP

En årthanne låg i vattnet utanför golfbanan. En brunglada cirklade över norra lunden.

Efter kaffe i stugan satsade vi på södra udden igen. En skärsnäppa rastade utanför vindskyddet och resans enda kenta fiskade i Gäddviken. 500 kärrsnäppor rastade runtom udden.

Roskarl, vindskyddet, ÖSU. Ad + 2K (?).Foto: MÅP

Plötsligt händer det - en citronärla larmades på band från pölen öster om stationen. MÅP hittade den snabbt vid hjortstängslet och skickade ut larm på BA sedan kom  en karavan med bilar norrifrån... Den sågs sedan bra i pölen norr stängslet nedanför muséet, liksom ett 10-tal thunbergi gulärlor. I bräsket nedan stationen sågs en blåhake tillfälligt. På Schäferiängarna nära pölen födosökte en småspov. 


Citronärla, ÖSU. Foto: MÅP

154 resarter. MÅPs stegräknare slutade på 14861 regntunga steg. USA besegrade Tre Kronor med 3-2 efter förlängning.

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2022-05-26

Öland dag 3, 22/5:  svag  vind, upp till +14'C på em

Sträckskådning på ÖSU på morgonen. Bra prutgåssträck (totalt 42000 passerade Öland under dagen) och diverse alkor. En skärsnäppa rastade vid vindskyddet. 

Vidare till norra lunden där ett par mi flug byggde bo. Ytterligare 1 ex hördes sjunga.

Mindre flugsnappare norra lunden. Foto MÅP


Stugtömning och hemfärd via västsidan. Vi hann till Grönhögen då en biätare rapporterades från södra lunden.  Denna gången hann alla i truppen se arten då den var stationär en kort stund söder om Bonellis dunge. Najs!


Biätare Ottenby. Foto: MÅP

Norrut igen till Penåsa via Fågelsjön där rall och göktyta noterades och södra bruket där en sjungande svart rödstjärt 

snabbt hängdes in på reslistan. Penåsa bjöd på göktyta, järnsparv och vackra orkidéer. PÅ gick längre ut längs

banvallen och observerade svarttärnorna i Stentagskäret.


Adam och Eva, Penåsa.


Krutbrännare, Penåsa. Foto: MÅP

 

Total 161 resarter.