Kommunkampen 2022

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2022-01-13
För hugade deltagare i kommunkampen 2022 kommer en repetition av fjolårets resultat:

 

2021
* Deltagarna såg 94 arter i Sölvesborgs kommun
* 4 arter sågs av observatörer utom tävlan; svärta, sparvhök, pilgrimsfalk & sidensvans
* Alltså 98 arter noterade i kommunen 6-7/2-21
* Följande arter sågs bara i Sölvesborgs kommun: mindre sångsvan, rapphöna, svarthalsad dopping, storlom, dvärgbeckasin och vattenpiplärka.
* Resultat i landskapet: 1) Karlshamn 98, 2) Karlskrona 95, 3) Sölvesborg 94, 4) Ronneby 80, 5) Olofström 50 arter

I år saknas (hittills) stake-outs för knepiga arter såsom rapphöna, skogsduva och strömstare. Dessutom få sidensvansar, gråsiskor, domherrar m.m. Förmodligen är ett vinterklimat gynnsamt för SöX med snötäcke (underlättar upptäckt av rapphöns, rovisar, järnsparv), havsnära istäcke (rördrom, doppingar, simankor) och is i sjöar o vattendrag (vadare, strömstare). Både vattenpiplärka och strömstare upptäcktes dock under kommunkampshelgen 2021!

Nuvarande coronasituation främjar inte samåkning mellan skådare som inte träffas dagligen/regelbundet, men gemensam skådning utomhus går bra om man håller avstånd.