Inventeringar 2021

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2021-08-13

Backsvalor i Sölvesborgs kommun 2020-2021. Slutresultat:

Lokal Antal bohål Bedömt antal par Rapportör
Furuhaga 35 35 MÅP
Gammalstorp södra 70 40 MÅP, PÖ
Hanö 3 3
Hålabäcksand 60 50 MÅP
Hällevik   10 Anders Belfrage
Nogersunds hamn 5 5 MÅP
Sölve ÅVC 30 20 MÅP

 

Alltså ca 163 par i Sbg kommun.

Inventeringsprotokoll har skickats in till Bengt Lignell, Birdlife. Jag har även skickat in protokoll för
Karlshamn (3 lokaler), Ronneby (1) och Karlskrona (7).
Det verkar som att backsvalorna har börjat utnyttja
stenmurar och hamnpirar på senare år. Detta är fallet på Hanö,
Hällevik, Nogersund, Drottningskärs kapell,
Bastion Kungshall, Ö Prinsgatan, Kungsbron och Stenshamn.
Antalet grus/sandtäkter som är lämpliga för backsvalor är numera få.
I Hasselstad verkar man ha sett till att lämna en grushög för backsvalorna.  Utmärkt initiativ!

 

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2021-08-13
Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2021-08-13

Häckande hussvalor på några referenslokaler.

År Hällevik Hörvik Nogersund Årstotal Hällevik-Nogersund Kommentar

Torsö svalhotell

Sölve ÅVC
2015 3 5 32 40     55
2016 3 29 39 71 Stora nät förhindrar bobygge på Sölve ÅVC   0
2017 2 22 43 67 Svalhotellet invigs ?  
2018 4 2 36 42 Svalbon börjar bekämpas i Hörvik ?  
2019 0 10 28 38 Svalbon börjar bekämpas i Hällevik ? 2
2020 0 7 25 32   ?  
2021 1 0 24 25 Svalbon börjar bekämpas i Nogersund 37  

 

Hussvalorna har det besvärligt och orsaken till minskningen beror nog både på förhållanden under vintern SAMT
bekämpningen av bobyggen på häcklokalerna. Antal häckande par har minskat med 65% på referenslokalerna sedan
2016! Därför är det glädjande att svalhotellet på Torsö har blivit en succé.
AP & MÅP hoppas att fler hotell kan invigas i våra hamnar. Det krävs dock finansiering, tillstånd och förståelse av
lokalbefolkningen.

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2022-08-23