Fågelskyltar

Patrik Lund, Lund - 2021-05-12

Hej Käxare!

Det var väldigt längesedan jag var aktiv på microbirdingsidorna men jag får väl ta och ändra på det. Jag önskar ta er samlade expertis i anspråk. Det är nämligen så att jag har fått LONA-pengar för en "kunskapsstig" (en led med infoskyltar helt enkelt) mellan BB-hamn och BB-strand. Initiativet, som är bra tycker jag, kommer från en hamnboende som utöver skyltar om lite växter, sälar och minkar även vill ha en eller ett par skyltar om fåglar. Hon skriver tex "en skylt om de där sjöfåglarna som bara kommer in på våren när det stormar som alla ornitologer kommer för att se". Jag är på gång nu att upphandla en illustratör för framtagande av skyltarna och behöver lite input från er skådare vilka fåglar (säg en 4-6 arter)  som vore lämpliga utifrån det hon skriver? Det är nog inte rarrisarna vi ska beskriva utan lite mer årligen förekommande arter. Vad har ni för tankar om detta? Dessutom, var tycker ni att en sådan skylt borde vara placerad? Förr stod man i tornet på hamnkontoret, gör ni det fortf? Men jag kan tycka att det redan finns för många skyltar i hamnområdet. Jag funderade istället på Per-Albinfortet vid g:a stenpiren nära BB-strand (alltså g:a Sjöbobadet). Vad tror ni om det?

Mvh Patrik Lund

PS. Känner ju igen fler av er fortfarande men inte alla och för de som inte minns vem jag är så jobbar jag alltså som naturvårdsstrateg på kommunen.

Patrik Lund, Lund - 2021-05-12

Om ni hellre vill kontakta mig på annan kanal så har jag mailadress - patrik.lund@kavlinge.se

Arne Holgersson,  - 2021-05-13

Det tycker jag är en god tanke. Skylt vid Sjöbobadet skulle passa bra. Mycket folk som strosar där och kanske även något camparna kan uppskatta. Av fåglar man kan informera om är ju vårsträcket av ejder väldigt sevärt. Inte sådana numerär som i Kåseberga,men kommer ofta väldigt nära. Havssulor kan man också ta med: spektakulära när de dyker och under senare år vanliga nere i sundet. En storm med dykande havssulor är svårslaget. Sedan har vi ju labbar och lommar men det är arter som oftast bara vana fågelskådare uppskattar och hittar. Övervintrande skäggdoppingar kan det nog vara en hel del som undrar över. En lite speciell art är ju svarthakad buskskvätta som regelbundet häckar uppe vid Skaftanbäckens utlopp. Havsörnar har vi också frekvent vid Sjöbobadet och närområden. 

Har du något inflytande över tillgänglighet för fågelskådning får du gärna lobba för att kommunen plockar bort de där stora stenarna som lagts ut vid södra Bunkern i Barsebäckshsmn. De har placerats där för att hindra husbilar att ställa sig där i stället för på platsen uppe vid hamnen, som är avgiftsbelagd. Problemet är att stensrna ligger där året runt, trots att inga husbilar någonsin ses från ca oktober-april. Nu blir de5 till att parkera på gräsmattan, vid vändplatsen i stället - vilket ju är mindre lämpligt.

Patrik Lund, Lund - 2021-11-22

Hej igen gott folk! Nu är jag igång igen med att söka LONA-pengar för info-tavlor. Denna gång tänkte jag mig lite fågeltavlor utmed ån i Kävlinge. Som ni säkert vet finns det några plattformar utmed ån mellan 108:an och Storgatan. Min tanke är att ha snedställda skyltar på räckena med 5-6 arter per skylt. Jag har redan kontakt med illustratör men behöver en bruttolista med 12 -15 lämpliga arter att "ösa ur" och här ber jag om er hjälp. Vilkar arter, i ert tycke, är lämpliga att illustrera och kort beskriva på dessa platser. Det ska ju såklart vara fåglar som ses på platsen, åtminstone då och då. Själv tänker jag kungsfiskare, knipa, strömstare, rörhöna, bläsand, näktergal, svarthätta, gärdsmyg, grönfink, kanske någon skrake vintertid mfl. Fyll gärna på och kommentera om jag är fel ute. Om ni hellre vill kontakta mig via mail så gör ni det på patrik.lund@kavlinge.se. OBS LONA-ansökan ska vara inne senast 1/12 så det är lite halvbråttom. Tack på förhand.

Mvh Patrik Lund

Arne Holgersson,  - 2021-11-23

Tycker du har fått med de representativa arterna som finns på denna sträcka av ån. Gällande skrakar får det bli storskrake. Nötväcka kan man ju också lägga in. Obsas en del och kan vara en art som folk lägger märke till. Det är väl inte fel heller med gräsand och ringduva, även om det är vanliga arter lite varstans.

Kenny Nordström, Tving  - 2021-11-23

Hej, jag tycker Smådopping är värt att nämna.

Ses ju året om, lite varstans i ån. Även om de är specialister på att

gömma sig.

Magnus Svensson, Kävlinge - 2021-11-23

Gräshoppsångare, kärrsångare och grå flugsnappare är också lämpliga för denna sträckan. Ikväll massivt fasanspel på båda sidor om ån dessutom :)

Arne Holgersson,  - 2021-11-27

Magnus! Brukar du ha gräshoppsångare på den sträckan, dvs mellan 108:an och Storgatan?

Magnus Svensson, Kävlinge - 2021-11-28

Ja faktiskt de senaste två åren har det suttit en och sjungit söder om ån i höjd med pilgatan. Även under högsommar så i alla fall möjlig häckning. Kärrsångare i princip årlig i vassområdet vid järnvägsbron.