Lappsparv, skärpiplärka och sånt

Anders Björkman, Malmö - 2021-03-04

Enlig handrahands källa: Lappsparv sågs den första mars, bara ett ex på fältet vid kullen. Naturligtvist var det hårt slit på skärpipen idag och för mig får den gärna bandas, hyggligt svår i Malmö och en (måste) viktig art om man vill ha 200 arter tidigt.

Stefan Cherrug, Potatisåkern - 2021-03-07

Vilken skärpip? Sökning på AP 2021 i Malmö ger 0 fynd!

Mark Hammarstedt, Limhamn - 2021-03-14

Skärpip rapporterad från Klagshamn idag enl AP :)

Anders Björkman, Malmö - 2021-03-17

Skärpip har tidagare år sett i norra hamnen och eftersom flera obsar finns från andra år slet jag på arten i hopp om att där skulle vara någon. En annan tanke på fåglar som inte finns stationära/finns kvar: Visst, sträckande fåglar är ofta meningslösa att larma och labb har fått mig att tänka på det. Om man har en labb nu, vilket är långt ifrån omöjligt, hur ska man behandla den för såklart är den på sträck, fast ingen som inte är på plats kan se den tycker jag den ska larmas för sträcker en kan där ju  kanske vara flera på gång som kanske kommer förbi Malmö och det kanske kan vara bra att veta för andra.

Mark Hammarstedt, Limhamn - 2021-03-17

Håller med. Känner du förresten till någon bra rastlokal för Skärpip och i Malmö? Jag tänker Kåsen,Norra Hamnen eller dyl, dvs en lokal de kanske stannar på någon dag eller så!

Anders Björkman, Malmö - 2021-03-17

Stannar inte speciellt länge nu men att kolla stenar nu längs kusten för skärpip är inte fel (kan ju vara något annat också). Stenarna vid norra hamnen kanske är den bästa lokalen för rastande skärpip?

Stefan Cherrug, Potatisåkern - 2021-03-18

Det är ju klart att en sträckande labb sak larmas. Kan ju finnas någon längs sträckvägen som då får chansen att se den. Jag minns, för att ta ett annat exempel, hur Erik larmade en sträckande kungsörn åt NO över Solbacken 26 juni 2009. Gick då ut på balkongen på Kirseberg, där jag då bodde och fick in den - min enda juniobs av arten i Malmö.

Erik Hirschfeld, Potatisåkern - 2021-03-20

Många ämnen i den här tråden...men skärpip tror jag mycket på att leta i de eventuellt kvarvarande pölarna i Norra Hamnen, förra året var det flera som födösökte där, snarare än bland stenarna.

Mark Hammarstedt, Limhamn - 2021-03-20

Bra ide', tack Erik!