Inventering av backsvala 2020
Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2020-05-28 12:46

I år är det riksinventering av backsvala i Sverige, så alla ombeds rapportera alla backsvalor,
åtminstone under maj-juli. I första hand totalt antal bohål, gärna antalet aktiva bohål och antal
individer på plats vid lokalen. Om ni är riktigt ambitiösa så fyll även i detta protokollet:
https://cdn.birdlife.se/wp-content/uploads/2020/03/BirdLife-Sverige_backsvala_formulär.pdf

 

Info från BirdLife: https://birdlife.se/fagelskydd/artprojekt/backsvala/

 

Personligen kommer jag att besöka Gammalstorp södra, Ekliden och Hålabäck under säsongen.
Behöver hjälp med att räkna bohålen i Nogersunds hamn.
Övriga frågor:

  1. Finns det några kvar i Sölve grustag? Ifjol var de försvunna därifrån.
  2. Häckar några par vid återvinningscentralen i Sölve?
  3. Häckar de i någon tillfällig jordhög i västra delen av Mjällby?

 

 

Vill ni vidga vyerna i Blekinge så är det normalt dålig kontroll i Olofströms kommun. Hugade skådare kan t ex besöka Ljungryda
grustag och måhända Farabol. I Karlshamns kommun tror jag att Mats Olsson koordinerar.

Gammalstorp grushåla

Gammalstorps grushåla 14/6. Ganska stor risk för predation. Mobilfoto: MÅP

Gammalstorps grushåla

Gammalstorps grushåla 14/6. Bohål i högerkanten. Mobilfoto: MÅP

Eklidens grustag

Eklidens grustag. Mobilfoto: MÅP

Gammal häckbrant för backsvala

Eklidens grustag. Träd skymmer inflygningen till de gamla bohålen. Mobilfoto: MÅP

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2020-06-15 07:08

RESULTAT 2020

Lokal 19.5 31.5 14.6   19.6
Ekliden
10 gamla bohål; 0 ex  
Gammalstorp  40 ex   110 bohål, 30 ex  
Hålabäck    80 bohål, 30 ex    
Kylinge stenbrott    0 bohål, 0 ex      
 Mjällby västra  
   0 bohål, 0 ex
Nogersund      0 ex
Sölve grustag 0 bohål; 0 ex      
Sölve miljöstation
  0 ex  

 

Det ser dåligt ut för backsvalan i kommunen. Antalet individer är dock sannolikt högre i både Gammalstorp

och Hålabäck så här krävs fler besök. Ad med bo material (dun) noterades i Gammalstorp. I Ekliden har det
vuxit upp ett träd framför den senaste häckningsbranten. Detta borde ha tagits bort före häcksäsongen..

Mats-Åke Persson, Lund/Sölvesborg - 2020-06-29 06:33

RESULTAT 2020 fortsättning

 

Lokal 28.6 12.7  23.7
Gammalstorp  70 möjliga bohål, 30 ex
 Kolonin verkar övergiven. Flera bohålor utgrävda
av någon predator
Hålabäck
 60 bohål, 60 ex    
Sölve miljöstation 30 nya bohål, 20 ex  25 möjliga bohål; 20 ex  8 ex vid kolonin
 Nogersund      3 par! 6 ex, varav 1 ex sågs lämna hål i östra hamnpiren
       

28/6: Plötsligt händer det - en ny koloni har etablerats efter 14 juni! I en liten tillfällig jordhög
vid Sölve återvinningscentral har 30 bohål grävts fram. Oklart hur många par som häckar,
men 20 ex sågs i luften och en del ruvar kanske.
Fortsättning följer.

 

23/7: Plötsligt händer det igen - 6 backsvalor i Nogersunds hamn nära piren med tiigare års bohål!

28/7: Besökte Ljungryda f.d. grustag. Området växer igen alltmer och inga backsvalor eller bohål noterades.

29/7: svartfotade i Karlshamns kommun och fann häckande backsvalor i Råå grustag samt Torarps grustag.