KiX 2017

Östergötlands framsida

Foto: Christer Henriksson

Östergötlands anrikaste microbirdingkommun är stor och skådarna är få.

Mycket finns att hitta!

 


 
Aktuellt

Arter i Kinda 2017 ännu ej i KiX

Gråhakedopping
Rödbena
Hökuggla
Jorduggla
Blåhake
Rosenfink
Smålom

ÖgOFs årliga kommunrally 19-20/11 -16

Trots ofördelaktigt väder lyckades en rekordstor skara kindaskådare samla ihop 76 arter under tredje helgen i november. Mycket bra! Arter som bergand, kungsörn, pärluggla, morkulla och vinterhämpling stack ut. Samtidigt fick vi kämpa hårt och missade annars närmast självklara arter som salskrake, tofsvipa, sävsparv, sothöna, grågås, vattenrall och skäggmes och vi lyckades därmed inte riktigt komma nära förra årets 96 arter. I och med detta tappade vi vår bronspeng och föll ned till en femteplats, men detta överraskade knappast. 


Nytt Line Band för kindaskådning!

Mer information under fliken ovan.

 
Månadens target!

Rödstrupig piplärka
Rörhöna
Smådopping

Gråhakedopping
Dvärgmås
Skräntärna
Svärta

Smålom
Rödbena

Mosnäppa
Kustsnäppa
Spovsnäppa

Småsnäppa
Fjällpipare

Dvärgbeckasin
Jorduggla
Prutgås

Skärpiplärka
Blåhake
Lappsparv 

 
Månadens mega!

Stäpphök
Ägretthäger

Brun glada
Vit stork
Sandlöpare
Ortolansparv
Större piplärka
Rödspov 

 
Nyast i Galleriet
Blå kärrhök
Kättilstad, 2017-09-19
Foto: Arne Ekström
Laddad: 33 ggr
 Kommentarer 0