KiX 2018

Östergötlands framsida

Foto: Christer Henriksson

Östergötlands anrikaste microbirdingkommun är stor och skådarna är få.

Mycket finns att hitta!

 


 
Aktuellt

80 arter i ÖgOFs årliga kommunrally 18-19/11!

Trots tidvis mycket bistert väder lyckades vi i Kinda skrapa ihop 80 arter under en snöig helg i mitten av november. Inte illa!
Bland dessa märks arter så som kungsörn, pilgrimsfalk, kungsfiskare, pärluggla och vattenrall.


Line Band för kindaskådning!

Mer information under fliken ovan.

 
Denna dag i historien...
 
Månadens target!

Smålom
Smådopping
Gråhakedopping
Ängshök
Rörhöna
Mindre strandpipare
Kustpipare
Kärrsnäppa
Spovsnäppa
Kustsnäppa
Småsnäppa
Mosnäppa
Rödbena
Myrspov
Dvärgmås
Silltrut
Skräntärna
Silvertärna
Svarttärna
Mindre flugsnappare
Bändelkorsnäbb
Rosenfink

 
Månadens mega!

Ägretthäger
Brun glada

Lundsångare
Vit stork
Småtärna
Rödspov
Roskarl
Sandlöpare

 
Nyast i Galleriet
Duvhök
Rien, 2018-03-24
Foto: Andreas Pettersson
Laddad: 80 ggr
 Kommentarer 0