KriX+ 2018

Nu 12 % större med Bromölla kommun!

Foto: Christer Henriksson

VÅRVINTER I KRIX+! 
2018-02-27

                                          

Nötkråka, Österslövshus 2018-02-25. Foto: Hans Cronert

Efter en lång mildvinter kopplade rysskylan greppet i sena februari, de ännu öppna vattendragen frös snabbt till och nu, i skiftet mot mars bjuds det på ymnigt snöfall med snödrev och trafikvarningar. Det betyder tuffa dagar för de nyanlända förtrupperna av sydligt häckande tranor, rastande skogsduvor och sånglärkor. Återstår att se om de stora gåsflockarna tvingas retirera eller om de lyckas bita sig kvar!
Vårvintern känns ju alltid lååång, men - misströsta inte! Ljuset återvänder & dagarna blir raskt längre. Efter snö & is kommer oundvikligen mildvädersdagar med takdropp, visslande starar, lärksång och sköna trädgårdskvällar med sjungande koltrastar. Innan vi vet ordet av silpar gransångarna från videsnåren och de stora tranflockarna glider ropande in över Kristianstadsslätten!

Vinterrallyt
… gav fin utdelning. Ett dussin slitvargar bland KriX+arna hittade hela 112 arter i strålande mildvinterväder 27/1, däribland trevligheter för årstiden som nötkråka, skäggmes, gransångare, dubbel- & rödvingetrast, svart rödstjärt, forsärla, sädesärla, mindre hackspett, kungsfiskare, sparvuggla, berguv, tofsvipa, trana & vattenrall. Magnus & Greger i ”Nya Flycktbilen” vann tävlingen med fina 102 dagsarter – grattis!

Upptäckartävlingen
… har ännu inte riktigt fått luft under vingarna, men Greger & Magnus delar förstaplaceringen på 3 pinnar var. 

På årslistan
… har vi gemensamt säkrat 139 årsarter 27/2, inte illa! Bland dem finns några riktiga godbitar som fjällgås, nilgås, brun glada, tretåig mås, sparvuggla och bändelkorsnäbb. Magnus leder på trygga 126 arter med Janne långt bakom sig på 113 som god tvåa.

Efterlängtad vår
Snart lossnar det! Tranflockarna väller in om ett par veckor (hur många samlas vid Pulken i vår?), de första ägretthägrarna spanar snart från vasskanterna, bruna kärrhökar glider över strandängarna. Skärfläckor och strandskator kilar på sandrevlarna, ljungpipare landar på åkrarna, rödspovar spelar i Vattenriket! Poande pärlugglor och visslande sparvugglor förgyller turerna till våra nordliga skogsmarker, kanske hörs en hoande uv i bergbrottet? Trumningar och rop från våryra hackspettar och tutande skogsduvor i vitsippsdungarna, kanske en sjungande strömstare vid forsen. Körsång från rastande trastflockar, en kvittrande hämpling i enebacken, lockande pungmesar i videsnåren.
Vem hittar det första paret svarthakade buskskvättor i vår? Var rastar lappsparvarna & berglärkorna? Sök i måsflockarna på nyplöjda åkrar efter en vacker svarthuvad mås! När siktas den efterlängtade praktejdern i de nordsträckande ejderflockarna? Har inte den där doppingen ovanligt toppig huvudform – kan det verkligen vara en svarthalsad? Och den där sandfärgade strandpiparen på reveln – är det inte en svartbent? Glöm heller inte att hålla ögona öppna efter tidiga stäpphökar, lyssna efter småfläckiga sumphöns och leta ringtrastar under uppsträcket! Kanske kilar en högbent dammsnäppa i våtmarken bland grönbenor och gluttsnäppor?
Ja, det händer alltid något kul i skådarmarkerna och när det väl händer – ja, då måste man vara påläst och alert, annars missar man hela bjudningen! Skåda kreativt, men var alltid kritisk och glöm aldrig att både säkerställa dokumentationen (foto/film/ljudinspelning/detaljanteckningar) och att larma, i nu nämnd ordning! 

Upptäckartävling
ÖL har beslutat att inga poäng ska delas ut under 2018 för fynd av ägretthäger och brandkronad kungsfågel. Båda arterna har ökat kraftigt i antal under senare år. Poänglistan är granskad & nyreviderad även med avseende på följande arter: orre, tjäder, svartbent strandpipare, svarthuvad mås, alkekung, sparvuggla, större piplärka, vattenpiplärka och svarthakad buskskvätta.
Du hittar poänglistan genom att välja Upptäckartävling i menyraden och klicka på ordet ”följande” på översta raden! Enpoängsarterna däremot, syns endast överst i Tjafset-tråden ”Upptäckartävlingen”.
Precis som tidigare måste du själv äska poäng för dina upptäckter inom en vecka efter fyndet – annars brinner pinnarna inne! Poäng ska äskas i Tjafset-tråden “Upptäckartävlingen” – ange alltid datum & lokal för obsen och lämna en kort beskrivning som klargör om det avser ett/flera fynd. Som vanligt ska arten ha KriX+larmats, rapporterats i Artportalen och på KriX+listan för att full poäng ska falla ut! Och rariteter måste naturligtvis ha passerat Rk/Rrk:s nålsögon om oklarhet råder! Glöm heller inte att den upptäckare som aktivt ser till att fyndet kan delas även med andra skådare/KriX+are kan tilldelas extrapoäng för detta! Och ja, man får faktiskt äska poäng för tips om andras upptäckter. ÖL redovisar löpande utdelade artpoäng (endast de fem första fynden av en art ger nämligen poäng) i Tjafset överst i tråden ”Upptäckartävlingen” - håll koll där! 

Target-arter
Dessa arter blir efterhand synliga i startsidans högerspalt och ger dubbel poängtilldelning vid förstafyndet angiven månad, men för säkerhets skull redovisas de alla här (månad nr/art): 1/Alkekung, 2/Vitvingad trut, 3/Pärluggla, 4/Amerikansk kricka, 5/Biätare, 6/Mindre sumphöna, 7/Svart stork, 8/Tereksnäppa, 9/Medelhavstrut, 10/Brunsångare, 11/Jaktfalk och 12/Brednäbbad simsnäppa.  

KriX+larma!
Försök alltid respektera grunderna i regelverket för KriX+larmet (se Rullgardinsmenyn/Diverse/Regler KriX+), men var heller inte överdrivet försiktig & återhållsam! Tänk framförallt på att larmet inte är avsett för normala fenologiuppgifter kring regelbundet förekommande arter – sträva efter att minimera den rena ”våryran”! KriX+larm bör i första hand vara av intresse ur ett ”hårdskådar-perspektiv”. Dela alltid med dig av dina upptäckter via snabba & kompletta KriX+larm (ange ALLTID art, antal, lokal, tid, rapportör och annan relevant tilläggsinformation!). Är du tveksam ifall/hur du ska larma är du alltid välkommen att kontakta någon i ÖL för synpunkter. Ansvarig för KriX+larmet är Sven Birkedal, vänd dig till honom med dina frågor! 

Övningsledningen
Övningsledning för KriX+ 2018 är Sven Birkedal, Greger Flyckt, Thomas Lindblad (sammankallande), Linda Niklasson och Björn Svärd.

 
Aktuellt

27/2 

Jaha, nu skulle vintern komma! Lagom till att man började få lite vårkänslor. Bra start på året, men nu gäller det att tagga upp inför explosionen som är att vänta! Närmst på önskelistan står kanske en svarthalsad dopping eller varför inte en islom? Kanske har vi missat en hökuggla på besök i kommunen? Vattenpiplärka och berglärka är också troliga besökare! En spännande trut skulle också pigga upp. Finns det något hopp om orre vid Fjällmossen? Personligen tror jag på en riktig stänkare: vitnackad svärta vid Friseboda! Ut och slit nu, men kör försiktigt!

Björn Svärd

Användbara länkar:

Svenska fågellistan club300 

 Vindriktning

 
Månadens target!

MÅNADENS MÅLART för mars är PÄRLUGGLA! Vem sliter hårdast i våra nordliga skogsmarker? Dubbla pinnar väntar!

Thomas Lindblad

 
Månadens mega!

MÅNADENS MEGA för mars får bli Vad som helst som är blytungt! Kom igen nu så börjar vi våren med en riktig stänkare!!! 

Björn Svärd

 
Nyast i Galleriet
Svarth. buskskvätta
Friseboda, 2018-03-16
Foto: Hans Cronert
Laddad: 89 ggr
 Kommentarer 0