KriX+ 2017

Nu 12 % större med Bromölla kommun!

Foto: Christer Henriksson

SOMMAR I KRIX+!                                                         

2017-06-20


Silkeshäger, Terraviken 2017-05-18. Foto: Leif Segelström

Redan hörs vemodiga flöjttoner från flyttande storspovar och över tallskogen drar ivriga flockar av mindre korsnäbbar. Vaktlar och nattskärror spelar i den sena skymningen, koltrast och trädlärka sjunger inför andrakullen och ännu en kort tid gal göken. Midsommartiden glider oåterkalleligen över i högsommar…


Sommar 

Juni har hittills bjudit oss tre nya årsarter – större korsnäbb, myrspov och en vacker, något fördröjd aftonfalkhona. Men vi kan bättre! Vi har hittills säkrat 227 årsarter, vilket ska jämföras med 219 vid samma tid i fjol (20 juni). Magnus har fortfarande en övertygande ledning med sina 214 årsarter, tätt följd av Linda på 209! Ännu finns det således hopp om 250-årsarter, även om vi förargligt nog vare sig lyckats säkra trastsångare, flodsångare, mindre flugsnappare eller kornknarr ännu.
Vår gemensamma skådarinsats under de närmaste veckorna kan komma att visa sig direkt avgörande! Så upp ur hängmattan, putsa kikaren och vässa öronen – ännu är allt möjligt! Sök medvetet efter viktiga målarter i lämpliga micromiljöer! Var sitter lundsångaren? Kornknarren? Biätaren? Flodsångaren? Vem hittar och säkrar den sjungande busksångaren med en god inspelning (Rrk-krav!)? Var flyger den bruna gladan? Titta noga på storken som glider över skogsbrynet – var det inte en svart stork? Ta dig tid att svänga nerom våtmarken i kvällningen och säkra den spelande mindre sumphönan (bonuspinnar för targetarten!). Den lilla lärkan som lyfte var kanske en korttålärka – kolla noga? Är det inte en turturduva som kurrar i skogsbrynet? Och den ljusa finken i strandkanten – ökentrumpetare?
Vi inte har helt enkelt inte råd att missa någon enda halvrarris (typ smalnäbbad simsnäppa eller fjällpipare) och behöver dessutom säkra ytterligare några verkliga juveler! Inom kort kommer kustlokalerna att bjuda på tätnande vadareflockar och förbiflygande labbar. Spana noggrant efter tuvsnäppa, tundrapipare och andra celebriteter! Vem slår till med vår första ökenpipare? Granska strändernas och pirarnas trutflockar noggrant – någon kaspisk trut där? Eller medelhavstrut? Rentutav en överraskande svarthuvad trut? Och än är hoppet inte ute om en vitvingad tärna på återsträck! Eller en gästande ormörn!
För att KriX+ ska fortsätta leverera gäller det att vi alla lägger tid i fält och att vi ständigt är på hugget! Även när det råkar vara midsommartid! Kolla upp vilka arter som uppträder på olika håll i Norden just nu - håll dig ständigt ajour via Bird Alarm och Artportalen! Bevaka väderutvecklingen och läs C3-meteorologernas veckobrev! Styr upp ditt skådande med riktade insatser till rätt lokaler/mikromiljöer vid rätt tidpunkt. Svara upp på Guldläge-tipsen som kommer via Tjafset och samordna gärna dina insatser med andra KriX+are! Läs på, plugga läten, använd hela ditt kunnande och skåda kreativt! Glöm inte att först dokumentera dina fynd (plåta/filma/spela in ljud!) och omedelbart därefter lägga ut ditt fynd på KriX+larm (och Bird Alarm om så är lämpligt!) Glöm heller inte att rapportera via Artportalen efter hemkomst och tänk på att varje art som överhuvudtaget är möjlig måste säkras för årslistan så snart det bara låter sig göras!
Skåda metodiskt och vänd på varje tuva! Våga prova nya grepp! Ge järnet & slit i fält!


Upptäckartävling

Poänglistan för arterna i Upptäckartävlingen hittar du genom att klicka på ordet ”följande” överst på sidan Upptäckartävlingen där ställningen redovisas i tabellform. Enpoängsarterna ser du i Björns inlägg 1/1 i Tjafset-tråden ”Upptäckartävlingen”. ÖL fortsätter att löpande redovisa kvarvarande artpoäng (endast de fem första fynden av en art ger nämligen poäng) i lämplig form under Tjafset – håll ögona öppna! 
Notera att du själv måste äska poäng för dina upptäckter inom en vecka efter fyndet – annars brinner pinnarna inne! Poäng ska äskas i Tjafset-tråden “Upptäckartävlingen” – ange alltid datum & lokal för obsen och lämna en kort beskrivning som klargör om det avser ett/flera fynd. Som vanligt ska arten ha KriX+larmats, rapporterats i Artportalen och på KriX+listan för att full poäng ska falla ut! Och rariteter måste naturligtvis ha passerat Rk/Rrk:s nålsögon om oklarhet råder! Glöm heller inte att den upptäckare som aktivt ser till att fyndet kan delas även med andra skådare/KriX+are kan tilldelas extrapoäng för detta! Och ja, man får faktiskt äska poäng för tips om andras upptäckter. 
Årets target-arter ger dubbel poängtilldelning vid förstafyndet och blir efterhand synliga i startsidans högerspalt, men för säkerhets skull redovisas de alla här (månad nr/art): 1/Alkekung, 2/Vitvingad trut, 3/Svarthakad buskskvätta, 4/Amerikansk kricka, 5/Biätare, 6/Mindre sumphöna, 7/Svart stork, 8/Tereksnäppa, 9/Medelhavstrut, 10/Brunsångare, 11/Jaktfalk och 12/Brednäbbad simsnäppa.


KriX+larma!

Försök alltid respektera grunderna i regelverket för KriX+larmet (se Rullgardinsmenyn/Diverse/Regler KriX+), men var heller inte överdrivet försiktig & återhållsam! Tänk framförallt på att larmet inte är avsett för normala fenologiuppgifter kring regelbundet förekommande arter – sträva efter att minimera den rena ”våryran”! KriX+larm bör i första hand vara av intresse ur ett ”hårdskådar-perspektiv”. Dela alltid med dig av dina upptäckter via snabba & kompletta KriX+larm (ange ALLTID art, antal, lokal, tid, rapportör och annan relevant tilläggsinformation!). Är du tveksam ifall/hur du ska larma är du alltid välkommen att kontakta någon i ÖL för synpunkter. Ansvarig för KriX+larmet är Sven Birkedal, vänd dig till honom med dina frågor!


Övningsledningen

Övningsledningen för KriX+ består av Sven Birkedal, Greger Flyckt, Thomas Lindblad (sammankallande), Linda Niklasson och Björn Svärd.

 
Aktuellt

Sommarhetta? 25/6

Efter en fantastisk vår blickkar vi nu fram mot den period som brukar vara den glesaste vad gäller fynd av rara fåglar. Varför är det så? Nog måste det väl finnas en hel del att hitta där ute!? Försommaren bjöd bland annat på fina fynd av svartbent strandpipare och aftonfalk, men vi saknar samtidigt arter som trastsångare, flodsångare och kornknarr. De två sistnämnda borde gå att jobba in i sommarnatten! Kanske sitter det en busksångare längs vägen? På vadarfronten skulle det smaka fågel med någon av tuvsnäppa, tereksnäppa, sibirisk tundrapipare eller varför inte den där större beckasinsnäppan som hängde vid Västervik för ett tag sedan! Inte nöjd med det? Dunka då in en vadarsvala eller skrikörn, vet jag! Vi saknar också både pärluggla och sparvuggla, vilka borde finnas någonstans i kommunen. Vill man sikta ytterligare lite högre så är det ju värt att notera att det har synts till ett par stäppsångare, alpseglare, havssula och rallhäger längs ostkusten under försommaren! Eller varför inte nöja sig med en stationär biätare eller en svart stork? Själv tror jag stenhårt på kortålärka vid Sånnarna och/eller skedstork i Äspet!

Hög tid att sluta skutta runt i tron om att man är en groda och ta med sig matjesillsburken ut i det gröna alltså! Sliiit i jakten på de 250 för förutsättningarna har aldrig varit bättre!!!


Björn Svärd

Användbara länkar:

Svenska fågellistan club300 

 Vindriktning

 
Denna dag i historien...
 
Månadens target!

MÅNADENS MÅLART för juli är SVART STORK! Nu har du chansen att förgylla tillvaron för flertalet krixare genom att hitta denna hett efterlängtade juvel för många samtidigt som du kammar in 3 + 3 poäng i upptäckartävlingen! Cirklar den över Egeside eller går den helt lugnt ute på Viby äng?

Björn Svärd

 
Månadens mega!

MÅNADENS MEGA för juli blir SVARTVINGAD GLADA som ju troligtvis håller till någonstans i Sverige just nu, för det brukar den ju göra! Givetvis kommer den snart att förstå att få kommuner har så mycket lämplig terräng som Kristianstad! Upptäckaren belönas med 9 pinnar och har den väl kommit hit kommer den ju säkerligen att stanna ett tag så att det även kommer att falla ut flera bonuspinnar. Läs, se bilder och video: http://c3.igoterra.com/artspec.asp?artid=519

Björn Svärd

 
Nyast i Galleriet
Spovsnäppa
Äspet, 2017-07-24
Foto: Leif Segelström
Laddad: 28 ggr
 Kommentarer 0