LuX 2017

Alltid ett vakande öga och öra

Foto: Christer Henriksson

LuX i Lunds kommun kom igång 2003 efter att ha anslutit originalet MöX i Malmö som startat året innan. Under första året noterades totalt 238 arter i kommunen, vilket fortfarande är rekord för LuX gemensamma årslista. Två stänkare var då brunsångare och kungsfågelsångare, två rara inlandsarter.

Sedan körde vi på, med några småtrevliga exempel:

2004: upptäckten av häckande berguv i Hardeberga

2005: Skånes första lappuggla (kategori A) i Skrylleskogen; även första obs för kohäger, i Råbydammen

2006: tofslärka i norra Lund

2007: skedstork här och var i området Kranke/Vomb

2008: rödvingad vadarsvala i Krankesjön; återigen kohäger

2009: ovan nämnda svartvingade släktingen på Vombs ängar

2010: konstaterad häckning av vassångare i Krankesjön

2011: ROVFÅGELÅRET: mindre och större skrikörn, stäppörn, ormörn och flertalet stäpphök; lappuggla för andra gången i kommunen

2012: kejsarsörn, rock 'n' roll Rockarpskorset

2013: udda inlandsobs av vitvingad trut vid Flyinge kungsgård

2014: skäggtärna i Krankesjön

2015: klykstjärtad stormsvala i Krankesjön

Totalresultatet för 2016 blev 217 arter. Detta är det lägsta antalet sedan LuX-starten och det samlade raceintresset är sannolikt inte lika högt som för några år sedan. Möjligen har vi hamnat på en mer förväntat normal nivå. Tyngst under 2016: alpseglare, skärsnäppa i fel kommun, ånyo skedstork.

En betydande del av skådningen sker runt Vombsjön och Krankesjön men isolerade dungar och dammar i jordbrukslandskapet har också visat sig effektiva. Södra sockerbruksdammarna vid Örtofta är säsongvis en god lokal för bland annat rastande vadare och tättingar. Områdena kring Björkesåkrasjön och Häckebergasjön är bra för rovfågel. Lunds reningsverk är en lättillgänglig närlokal speciellt intressant vintertid.

2017 kommer sannolikt att bjuda på överraskningar, vid sidan av lärorik primärskådning och trevliga naturupplevelser. Vi välkomnar fler skådare, både nybörjare och mer erfarna, att medverka i LuX.

Aktuellt

Tävla i 13 rätt or die! - tävlingen öppen hela året!

Aktuella obsar i kommunen (länk till Artportalen).

 
Denna dag i historien...
 
Månadens target!

Berglärka!

 
Månadens mega!

Dags för kommunens första bergstaigasångare?

 
Nyast i Galleriet
Skrattmås
Lunds reningsverksdammar, 2017-11-13
Foto: Christer Rådne
Laddad: 43 ggr
 Kommentarer 0