microbirding.se

SveX 2019

vill du se rovfåglar, då har du kommit rätt!

Foto: Christer Henriksson

2018, nytt år och ny säsong för microbirding. För vår del är det 14:e året och vi kör på som brukligt och ser hur många deltagare och arter vi får ihop detta året. 2017 noterade vi 177 arter vilket var tre fler än året innan och nära vår målsättning på 180 arter. Under 2017 rapporterades på Artportalen 8 arter i Svex som vi inte såg vilket gör att totalsumman stannade på 185 arter. Inga nya arter noterades under året, t.o.m. 2017 har det i kommunen observerats 268 arter.

Av ovanliga arter som sågs i Svex under 2017 bör nämnas följande:
Småsnäppa (2:a fynd), svarthuvad mås (3:e), nilgås (5:e), ortolansparv (7:e), rödspov (8:e), kustsnäppa (8:e), stäppörn (9:e), myrspov (9+10:e).
Dessutom sågs även bl.a. spovsnäppa, kustpipare, svart stork, ägretthäger (4 fynd), sommargylling (1par), nattskärra, höksångare och bändelkorsnäbb.

2017 var ett skapligt rovfågel år och 3 olika rara örnarter höll till i området. Mindre skrikörn sågs med åtminstone 2 olika subadulta individer mellan 10 juli och 15 september. Stäppörn 2k+ sågs i september och större skrikörn 2k fågel från slutet av oktober och året ut. Av övriga arter bör nämnas aftonfalk, stäpphök (5 fynd av troligtvis 3 individer) samt ängshök. Brungladan höll till i området hela säsongen men någon häckning kunde ej konstateras.

Vår kommunfågel svarttärnan lyckades dock med häckningen och 15 par fick 5 flygga ungar, de enda kända paren som lyckades i Skåne under 2017.
Glädjande nog lyckades även årtan med häckningen och 1 par fick fram 2–3 ungar.
Tyvärr återkom inte svarthakade buskskvättorna till området de häckade i året innan.

Målet för 2018 är åter igen att hänga in en ny kommunart eller att göra något annat häftigt fynd i klass med det vår nordliga grannkommun gjorde 2016, godiset finns i markerna så bara ut och slit. Anmäl dig till Svex redan idag så har du chans till både ära och berömmelse.

Aktuellt

1/9; Tunga upptäckter i kommunen, de senaste dagarna! Kustlabb och Kentsk tärna den 31/8 följdes upp med en svarthakad buskskvätta idag. Ut och slit, det finns mer att hitta i markerna!

 
Nyast i Galleriet
Kungsörn
102, 2018-11-18
Foto: Stefan Malm
Laddad: ggr
 Kommentarer