SiX 2018

Six, Drag o Rock'n'roll...

Foto: Christer Henriksson

Galleri 
Stäpphök
Morfars hamn, 2018-09-14
Foto: Lars Johnsson
Laddad: 141 ggr