KnaX 2018

- Karlskrona kommun med Förkärla distrikt

Foto: Christer Henriksson

Galleri 
Hornuggla
Trummenäs udde, 2018-07-10
Foto: Christer Rådne
Laddad: 199 ggr