2018

Foto: Christer Henriksson

Galleri 
Stenskvätta
Sånnarna, 2018-07-04
Foto: Leif Segelström
Laddad: 59 ggr