2018

Foto: Christer Henriksson

Galleri 
Kungsfiskare
Hammarspynt, 2018-03-06
Foto: Leif Segelström
Laddad: 146 ggr