microbirding.se

KarlX 2019

Plötsligt händer det!

Foto: Christer Henriksson

Vbof
Mats Svensson, Karlshamn - 2019-02-07 00:19
Många eller åtminstone fler lägger Obsar på Artportalen än på microbirding, vilket i och för sig är bra, men varför inte även delta i microbirding?
Tommy Petersson, Karlshamn - 2019-02-10 04:01

...Kanske förstår man inte att det är ett bra sätt att hållr reda på sitt skådande?...