SvaX 2019

Ett strå vassare!

Foto: Christer Henriksson

sånglärkor
Stig Larsson, Svalöv - 2018-12-07 11:03

Idag observerade jag åter sånglärkor på fälten söder om Bolshus. Det har blivit som en utmaning för mig att hålla koll på dessa lärkor och se hur länge de går att observera under 2018. Sedan i början av november så har de visats sig då jag passerat platsen (vändplatsen på fältet strax söder om Bolshus) 18 dagar på en månad. Kommer de att finnas kvar över vintern? Fältet är besått med bönor! Det kan vara en orsak. Växthuseffekten en annan. Stig.