KriX+ 2019

Nu 12 % större med Bromölla kommun!

Foto: Christer Henriksson

Med tanke på att många verkar sakna svhbusk på årslistan...
Roine Strandberg, Fjälkinge - 2018-08-02 12:42

Det är inte alls svårt att se de svarthakade vid Vittskövle fälad och kan ju vara en trevlig sysselsättning i väntan på att trutarna går till på allvar! Parkera, snyggt och prydligt, vid gården söder om Yngsjö kapell ute vid Åhusvägen. Här finns plats för ett par bilar väster gården, intill grusvägen. Stå inte ivägen för lantbrukare som har lite maskiner inne på gårdsplanen! Gå grusvägen västerut och vik av på mindre traktorväg söderut innan diket som löper längs fäladens östra kant. Passera den norra enheten och ställ er ungefär halvvägs ner vid centrala enheten. Enheterna är separerade av uppenbara björkridåer. Härifrån kan man tuba ner mot sydöstra hörnet av den centrala enheten. Fåglarna sitter gärna på staket, i vassen eller i hagtornsbuskar etc. Verkar vara ungar ute nu eftersom det rapporterats fyra ex från lokalen. Om man är lat går de säkert att tuba från Åhusvägen men ställ er ordentligt åt sidan eller söder om gården som ligger mitt för södra enheten, eftersom där är mycket trafik! Om man ställer sig sydväst om den senare gården så är det lite drygt 300m till buskisarna i riktning mot NV. De är ju mycket aktiva och bör gå att hitta inom rimlig tidsrymd. Återigen: Uppträd med respekt för markägare och boende och ställ inte till med bus! Kiss Lycka till!

Lasse Sunnerstig, Gaddaröd - 2018-08-04 18:15

Tack för beskrivningen Roine. Jag var för en vecka sedan och letade från andra hållet - d v s jag gick in från Kärrfästevägen och promenerade en ganska lång sträcka in mot fäladens sydvästra del och sedan lika långt till österut längs fäladens södra del. När vägen tog slut befann jag mig i sydöstra hörnet där en arm av diket längs fäladens södra sida löpte ut i diket längs östra sidan. Jag var förmodligen ganska nära skvättona men hade rätt dålig utsikt in mot fäladen och kunde inte förflytta mig särskilt mycket. Vaktel hördes dock fint där. Ska nu testa ditt förslag.

Lasse Sunnerstig, Gaddaröd - 2018-08-05 17:06

Testade nu i em och ganska snart sågs årsungen på staketet mot ån. Efter 30 minuter dök hanen upp . Han satt plötsligt på en vit pinne men flög snart vidare in i fäladen. Även en törnskateunge med mor dök upp vid staketet nära sydöstra hörnet. Bakom mig spelade vakteln i stort sett oavbrutet. Måste vara minst tre vaktlar i området. En andra hördes i veteåkern ganska nära Dövevägen och en tredje hördes från grönskan på norra sidan vägen både när jag gick ut till fäladen och när jag gick hem. Tack RoineLaughing