SiX 2019

Six, Drag o Rock'n'roll...

Foto: Christer Henriksson

Bengt Bengtsson, Simrishamn - 2018-05-31 23:46

Intresseförening?

Bengt Bengtsson, Simrishamn - 2018-06-01 00:03

Vi fågelskådare i Simrishamns kommun saknar en förening. Med tanke på allt som pågår borde vi kanske, för att bevaka våra intressen, bilda en förening. Formellt sett har en förening större möjlighet att påverka än enskilda individer. Någon som är sugen??? Namnförslag: "Föreningen för bevarandet av Holken och Revet", "Simrishamns fågelvänner", "Hammaren och Stjärnan"...

Gert Ljungqvist,  - 2018-06-01 16:57

Mycket bra förslag Bengt.

Österlens fågelvänner/fågelklubb? Kanske kan det då bli enklare att knyta an till fler skådare och därmed få många medlemmar. Det saknas ju för övrigt föreningar i både Tomelilla och Ystad. Men det kanske blir för mycket? Det fungerar dock fint i både nordväst och i nordöst. Jag kan tänka mig att lägga ner arbete i en bredare förening.  I dag lägger jag ner arbete för fågelskydd i Ystads och Sjöbos naturskyddsföreningar eftersom det är det enda som står till buds.

Bengt Andersson, Simrishamn - 2018-06-01 22:20

Hammaren och Stjärnan !! Hahahaha! Mycket skoj! Sealed

Jag gillar idén och har tänkt på den förr. Extra viktigt när negativa biotopförändringar sker, som nu vid Glivarpa mosse. När man ser så mycket positivt som kan komma ur fågelföreningar i övriga landet så borde vi verkligen ha en här på Österlen!

Jag är på !

Marie-Louise Bárány, Skåne Tranås - 2018-06-02 18:28

Coccothraustes finns ju, men medelålder stiger i den föreningen, som främst ägnar sig åt exkursioner från Skurup till Sandhammaren. 

Gert Ljungqvist,  - 2018-06-02 22:37

Coccothraustes är ingen förening, utan ett nätverk av äldre skådare som inte har agerat alls, vad jag vet, i fågelskyddsfrågor. 

Jag tycker det är bättre att ta fasta på BB:s förslag att bilda en förening. Ursäkta om jag som utomstående klampar in.


Jörgen Bernsmo, Simrishamn - 2018-06-04 16:25

Utifrån motiveringen som BeBe anger tycker jag det låter som en mycket god idé. I dagsläget känner jag dock inte att jag är beredd på en tyngre arbetsbörda ,-)

Bengt Bengtsson, Simrishamn - 2018-06-04 21:08

Finns det någon med erfarenhet av föreningsarbete som kan dra igång processen?!

Sven Johansson, Sankt Olof - 2018-06-05 11:30

Även om jag inte är någon "föreningsmänniska" så är jag medveten om att det mest framgångsrika sättet att påverka kommuner/naturvårdsverk etc. är att agera ut ifrån någon form av förening.

Tycker allts att BB:s förslag är bra och angeläget om vi skall ha chans att få vår röst hörd. 

Johan Niss, Kivik - 2018-06-07 08:15

Bra förslag! :)

Henrik Forsvall, Gladsax - 2018-06-08 07:19
Bra förslag!!
Bengt Berglund,  - 2018-06-17 10:59

Om det skall vara någon form av "riktig" förening, som kan försöka påverka kommun/myndigheter etc, bör det hela starta med ett konstituerande möte då bl a föreningens stadgar fastlägges.

Stadgarna skall innehålla klar info om bl a föreningens firma (= namn), syfte, styrelse, ekonomi och revisorer, hur medlemmar ansluts/inväljes, årsmöte, etc...och hur föreningen kan upplösas.

Sebastian Hals, attusa - 2018-06-19 00:53

Bra idé. Hammaren och stjärnan låter bra

Johan Niss, Kivik - 2018-06-22 10:23
Enklast är kanske att bilda lokalförening till SOF-Birdlife och använda standardstadgarna. Och ha årsmöte med SiX-awards :)
Bengt Berglund,  - 2018-06-28 19:17

Enklast är nog att skriva egna stadgar - som passar SIX. (Jag kan ställa upp och snickra ihop stadgar - inget problem - har gjort det förr.) 

Problemet är nog;

A) att veta vad vi vill med en lokalförening,

B) att få till en styrelse.

Kan t ex BB arrangera ett (kort, enkelt) möte med närmaste intressenter - på lämpligt ställe, t ex Kagan el dyl - så kanske vi kan få till det.

Bengt Bengtsson, Simrishamn - 2018-07-04 22:50

Nedanstående trillade in i min E-postlåda. Jag vet inte riktigt vad jag tycker om förslaget. Det kanske blir "för mycket"! Vad tycker ni andra:


Från : staffan@akeby.nu
Datum : 2018-07-02 - 11:55 ()
Till : bengt.g.bengtsson@telia.com
Ämne : Fågelklubb i sydöst?

Hej Bengt! 

Jag har hört talas om ditt förslag om bildandet av en lokal fågelförening i Simrishamn. Det tycker SkOF är ett mycket gott initiativ! Kan jag/SkOF vara till något stöd/hjälp?

Om du tycker det vore en god idé, så skulle jag kunna komma och hålla ett föredrag på ett första öppet möte dit man försöker locka så många skådare som möjligt.

Jag har ett färdigt föredrag som heter ”Skåne, SkOF och Fåglarna” och som handlar om precis det!  Om man marknadsför det inom skådarleden via befintliga kanaler samt någon enkel A4-affisch på Konsum/ICA/biblioteket etc, så kan man nog få ihop ett intresserat auditorium.

Före eller efter föredraget har man då ett urtima möte med val av styrelse, antagande av stadgar etc. 

Motsvarande initiativ togs för några år sedan här i Mellanskåne, och det resulterade i Ringsjöbygdens Fågelskådare (eller som de själva kallar sig: Gjusarna) med ett upptagningsområde i Eslöv, Höör och Hörby kommuner, med viss betoning på den senare. Innemöten hålls där.

Du får gärna lägga in det här mailet som en text på er SiX-sida om du tycker att det passar, så kan det få bli lite fler reaktioner på förslaget. 

Hör av dig om du vill!

Mvh

Staffan Å

Bengt Berglund,  - 2018-07-05 13:24

Schysst av SkOF att erbjuda hjälp!  Föredrag eller motsvarande kan säkert vara intressant för föreningen, när den väl är bildad.

Tror inte det vore lyckat att "klämma ihop" föredrag, val av styrelse, fastläggande av stadgar, etc, etc i samband med ett första möte. Det skulle sannolikt bli alltför forcerat. Föreslår att intresserade SIX-are (och ev andra) diskuterar genom - och bildar förening helt i egen regi - så att den hamnar på den ambitionsnivå som passar lokalt.  Om föreningen så önskar, kan man säkert ansluta sig till SkOF och/eller SOF vid senare tillfälle.