KriX+ 2018

Nu 12 % större med Bromölla kommun!

Foto: Christer Henriksson

Upptäckartävlingen 2018
Björn Svärd, Åhus - 2018-01-01 15:26

Notera att du måste äska om poäng för upptäckter senast en vecka efter upptäckt för att kunna kamma in poäng. Det är även så att bara de fem första fynden av varje poänggivande art ger poäng.

Poängen äskas här och det underlättar mycket om man anger datum för obsen och en kort beskrivning som kan underlätta vid bedömningen kring hur många fynd det handlar om. Glöm inte att arten ska läggas in i Svalan och på KriX-listan innan det kan bli tal om några poäng!

Här hittar du poängen för respektive art: http://www.microbirding.se/13rattpoang.php

De arter som ger en poäng syns inte i listan för vilka arter som ger poäng, utan redovisas här nedan: spovsnäppa (endast före 15/6), myrsnäppa (endast före 15/6), rödstrupig piplärka (endast för vårfynd), ringtrast, flodsångare, sillgrissla, tobisgrissla och ängshök.  (För att läsa om de fullständiga reglerna kring upptäckartävlingen m m går du upp under rullgardinen “Krix” ovan och klickar på “diverse” och slutligen “Regler Krix”.)

Följande förändringar har gjorts i poänglistan för 2018:

Ägretthäger sänks från 1p till 0p

Orre höjs från 0p till 2p

Tjäder höjs från 3p till 4p

Svartbent strandpipare sänks från 5p till 4p

Brandkronad kungsfågel sänks från 1p till 0p

Svarthuvad mås sänks från 4p till 3p

Alkekung höjs från 3p till 4p

Sparvuggla höjs från 1p till 2p

Större piplärka höjs från 3p till 4p

Vattenpiplärka sänks från 4p till 3p

Svarthakad buskskvätta sänks från 4p till 2p

För att det ska bli tydligt hur många fynd det varit för respektive art kommer detta löpande att redovisas i en tabell i denna tråd.

 

 

Art

Belönade fynd


Nilgås

1

Tretåig mås

1

Brun glada

1

Bändelkorsnäbb

1

Sparvuggla

1
Björn Svärd, Åhus - 2018-01-04 15:53
Önskar och delar ut pinnar för dagens Nilgås i Östra Ljungby.
Bo Settergren, Kristianstad - 2018-01-05 16:07
Ja tack gärna ett par pinnar för den tretåiga!
Greger Flyckt, Kristianstad - 2018-01-06 15:39

Tar gärna ngn pinne för den bruna gladan idag.

Björn Svärd, Åhus - 2018-01-07 08:56
Fixat! Bra jobbat!
Magnus Ny, Bromölla - 2018-01-10 08:57

Tar gärna pinne för gårdagens bändelkorsnäbb.

Björn Svärd, Åhus - 2018-01-20 22:07
Bra jobbat, Magnus!
Anders Larsson, Hässleholm - 2018-01-21 16:28

Ger min bändelhane idag pinne?

Björn Svärd, Åhus - 2018-01-28 07:58
Hej, Anders! Jag har utgått från att det är samma individ som Magnus upptäckte och som Greger hade dagen innan. Dala/Sandafuret - är det inte samma lokal som avses, d v s lärkbeståndet på väg till Landön?
Anders Larsson, Hässleholm - 2018-01-28 16:16

OK Björn,kan ha varit samma individ.Äskningen återkallas.

Björn Svärd, Åhus - 2018-01-28 16:29
Bättre äska en gång för mycket än en gång för lite, Anders. ;-)
Greger Flyckt, Kristianstad - 2018-01-28 22:08

Tjenare!

Tänte att Krixrallylaget Flyckt & Ny skulle äska en pinne var för den spelande sparvugglan i lördags. /Greger

Björn Svärd, Åhus - 2018-02-07 21:53
Fixat!
Magnus Ny, Bromölla - 2018-02-19 09:09

Jag tar gärna bändelpinne för observationen på Ryssberget igår. / Magnus