Fågelrapport för Kävlinge kommun 2011

 

 

För följande rapportörer har förkortningar använts:

Bo-Göran Bengtsson (BGB), Mattias Brogård (MB), Arne Holgersson (AH), Karl-Anders Högberg (KAH), Anders Kjellsson (AK), Per Olof Lippe (POL), Stefan Magnusson (SM), Daniel Melchert (DM), Elias Melchert Thelaus (EMT), Rikard Norenstam (RN), Calle Ryberg (CR), Magnus Svensson (MS), och Peder Weibull (PW).

 

 

Mindre sångsvan

Vårobservationer 9/3 – 3/4 med totalt 10 ex. Som mest 5 ex. vid Perslundsdammen 26/3 (CR)

Höstobservationer med 4 ex. förbifl. Barsebäckshamn, (AH, BM, EMT, MB), samt 1 ex. i Stävie 16/10 (MS).

Vikhögs ängar 21 ex. förbifl. och Salviken rast. 24 ex. 10/11  (DM).

 

Sångsvan

200 ex. sträckte förbi Barsebäckshamn mot NO den 20/3 (DM, AH, m fl).

 

[Svart svan] [2/1]

1 ex. Salviken 23/10 – 19/11 (flera observatörer), 1 ex. dammen öster om Hög 26/12 (DM, AH, EMT).

 

Bläsgås

Flest 20 ex. förbifl. 16/10 vid Barsebäckshamn (AH, DM,EMT, MB).

 

Fjällgås Inga rapporter

 

Sädgås

Fåtalig i Kävlinge. 1 – 6 ex. Barsebäcksfälten 16/1 – 3/2 (flera observatörer), 17 ex. rast. i Salviken 5/3 (Mikael Nilsson), 5 ex. förbifl. Lundåkrabukten 26/3 (AK), 1 ex. förbifl. Löddesnäs 10/11 (DM), 2 ex. str. O vid Barsebäckshamn 14/12 (DM).

 

Tundrasädgås (rasen rossicus)(2/1)

1 ex. rast. i Salviken 6/8 (DM) och 14/8 (AH).

 

Grågås

Den 14/8  räknades 3500 ex. rast. i Salviken (Mikael Nilsson).

 

Spetsbergsgås

1 ex. rast. Löddesborg 13/3 (CR), 5 ex. rast. Salviken och Vikhögs ängar 2-3/4 (MS; AK; MB).

 

Kanadagås

Största rapporterade flockar 2300 ex. Barsebäcks mosse och Barsebäcksfälten 3/2 (Kent O Andersson), 2000 ex. i Salviken 12/11 (Mikael Nilsson).

 

Vitkindad gås

Större flockar och dagssummer vid sträck. 2600 ex. str. Salviken – Löddeköpinge 2/5 (BGB; DM; AH; EMT)

6000 ex rast. i Salviken 2/11 (AH).

 

Prutgås

155 ex. str. S Lundåkrabukten (DM, AH).

Ljusbukig (hrota) 1 ex. rast. Salviken 13/3 (AH, Anders Jönsson), 1 ex. Barsebäckshamn 11/4 (RN), 1 ex. norra Salviken 28/5 (DM; AH), 1 ex. Salviken 27/9 (DM), 1 ex. Lundåkrabukten 9/10 (Lars Erik Jönsson).

 

Rödhalsad gås

1 ex. stationär Salviken 12/3-20/3 (Per Lagerås, Anders Jönsson, RN, m fl.).

 

[Stripgås]

1 ex Salviken och Barsebäcksfälten 2/8-27/8 (Olof Jönsson, Linda Strand,  m fl.)

 

Gravand

Först ut var 2 ex. i Barsebäckshamn 8/2 (SM, DM, Ruben Smith, Martin Ekenstierna). Högsta antal var 298 ex. Lundåkrabukten 21/6 (Richard Bergendahl). Sista obs. 2 ex. rast. Salviken (Anders Sennmalm).

 

Snatterand

Totalt 14 obsar med högsta antal 6 ex. 19/11 i Salviken (SM, Johan Fogefors).

 

Stjärtand

Flest 49 ex. i Lundåkrabukten från plattformen 9/9 (Karl Erik Eriksson).

 

Skedand

11 ex. str. S vid Barsebäckshamn 3/4 (KAH, AH), 6 ex. rast. Lundåkrabukten 15/7 (KAH).

I övrigt 18 rapporter 20/3-22/5 och 10-23/8.

 

Bläsand

Högsta antal 235 str. mot S vid Barsebäckshamn 7/9 (AH). Inga rapporter om stora flockar rastande i Öresund.

 

Kricka

Endast 1 flock innehållande 250 ex. rast. i Lundåkrabukten (DM). Betydligt färre än 2010.

 

Amerikansk kricka(1/1)

1 hane rastade vid Västeråker 15-27/4 (RN, m fl).

 

Årta (3/4)

2 ex. rast. vid Vikhög 16/4 (RN), 1 hane rast. Salviken 10/5 (AH; DM; EMT), 1 hane rast. Lundåkrabukten 17/5 (DM). Jämför med 2010 då 7 rapporter gav 12 ex.

 

Brunand

7 ex. rapporterade under jan.-mars och 13 ex. under hösten.

 

Bergand

20 ex. str. S vid Barsebäckshamn 5/3 (AH; KAH), 1 hona str. S vid Barsebäckshamn 14/9 (DM), 1 ex. str. S Barsebäckshamn 20/10 (DM), 4 honor str. S vid Barsebäckshamn 22/10 (John A Mo, Peter Andersson), 1 hona rast. norra badsjön, Järavallen 25/10-4/11 (AH; MS; PW; Karl Erik Karlsson).

 

Vigg

235 ex. str. vid Lundåkrabukten 4/4 (DM).

 

Ejder

Totala antalet sydsträckare längs kusten blev 32426 ex. under perioden 8/3-24/5 (flera observatörer). År 2009 räknades 32935 ex. och år 2010 26222 ex.

 

Praktejder Inga rapporter

 

Sjöorre

2035 ex. str. S vid Barsebäckshamn 10/4 (AH, KAH).

 

Svärta

Totalt 27 observationer. Högsta antal 15 ex. Lundåkrabukten 27/7 (AH).

 

Alfågel

Totalt 13 obsar. Som mest 6 ex. str. S Barsebäckshamn 19/2 (AH; DM; BGB;KAH).

 

Salskrake

24 rapporter under perioden 1/1 – 30/3. Höga antal: 32 ex. flög förbi Barsebäcks hamn mot norr 9/2 (BGB), 46 ex. rast. vid Lödde ås mynning 16/2 (DM).

 

Rostand Inga rapporter.

 

Rapphöna

Totalt 14 rapporter från Vikhögs ängar, Barsebäcksfälten, V Karaby, Södervidinge, Dösjebro, Center Syd. Bättre spridning än 2010. Största flock med 9 ex. sågs på Barsebäcksfälten 23-30/1 (AK, MS, PW).

 

Vaktel (7/10)

Rapporterad med sång/spel från totalt 7 platser (nytt rekord) enl. följande:

1 ex. Västra Karaby 3-27/6 (KAH), 1 ex. Kävlinge 20-21/6 (Mikael Arinder), 1 ex. Lödde ås mynning 11/7 (CR),

 4 ex. 12/7- 1/8 Hög (MS), 1 ex. Perslundsdammen 12/7 (DM; EMT), 1 ex. Stora Harrie kyrka 12/7 (DM, EMT),

1 ex. Barsebäcks mosse 2/8 (CR).

 

Kornknarr (1/1)

1 hane permanent revir 1-14/6 Barsebäcks mosse (DM, m fl).

 

Smålom

173 ex. str. vid Barsebäckshamn. Bättre än 2010. Bästa obsdag 23 ex. 19/3 (DM; AH; BGB; KAH).

 

Storlom

Betydligt färre än smålommen. Totalt 34 ex. str. vid Barsebäckshamn och flest 3 ex. sågs 9/9 och 14/9 (DM).

 

 Svartnäbbad islom Inga rapporter.

 

Svarthakedopping (2/1)

1 ex. utanför plattformen Lundåkrabukten 30/1 (AH) och 3/2 (Kent O Andersson).

 

Smådopping

Har drabbats hårt av två stränga vintrar. 12 ex är fördelade på 10 rapporter. Endast 1 ex. under häckningstid. Lägger man samman rapporterna blir resultatet: 2 ex. Högsmölla 1-4/1 (BGB, MS), 1 ex Kävlingeån, Strömmen 2-10/1 (MS, BGB, Karl Erik Karlsson), 1 ex. Perslundsdammen 28/4 (Linda Strand/Olof Jönsson), 2 ex. Lödde ås mynning 27/10-8/11 (DM; MS).

 

Skäggdopping

Som mest2500 ex. i Lundåkrabukten 30/1(AH).

 

Gråhakedopping

Årets inventeringsart. Som flest 14 ex. i badsjöarna Järavallen 1/6 (MS). Konstaterad häckning i badsjöarna Järavallen, Perslundsdammen och dammen V Karaby.

 

Stormfågel

Vår: 1 ex str. S vid Barsebäckshamn 8/2 (SM, DM, Ruben Smith, Martin Ekenstierna).

Höst: 14 rapporter med totalt 18 ex. (flera rapportörer).

 

Grålira (2/2)

1 ex. str. S vid Barsebäckshamn 12/10 (DM, CR), 1 ex. str. S vid Barsebäckshamn 20/10 (Thomas Nyberg).

 

Klykstjärtad stormsvala (1/1)

1 ex. str. S vid Barsebäckshamn 5/2 (AH, DM, EMY, KAH, MB).

 

Havssula

Mars – apr. observerad med 15 ex. vid Barsebäckshamn och Löddesnäs.. Höst: 11/10 – 30/12 gav 50 rapporter., Bästa dagar vid Barsebäckshamn den 11/12 med 60 ex. (AH) och 14/12 med 77 ex. (DM).

 

Storskarv

6000 ex. str. Barsebäckshamn 1/4 (AH; DM; EMT; MB).

 

Rördrom Inga rapporter

 

Silkeshäger Inga rapporter

 

Ägretthäger Inga rapporter

 

Vit stork (1/1)

Endast en observation. 1 ex. förbifl. vid Virke 16/11 (DM).

 

Havsörn

Den kalla vintern med is en bit ut i Öresund lockade havsörnarna ut till iskanten i hopp om ett lättfångat byte.

Flest 6 ex. sågs den 7/1 utanför Barsebäckshamn (DM, EMT).

 

Fiskgjuse

Den första flög in den 1/4 vid Barsebäckshamn (AH). Den sista sträckte ut vid Salviken 18/9 (KAH).

 

Kungsörn (3/4)

1 2K+ flög förbi Karaby backar 22/2 (KAH), 1 ex. vid Barsebäcks mosse 20/9 (Dan Jönsson), 2 1K  passerade nära dungen vid Salviken 23/10 (AH, PW).

 

Brunglada Inga rapporter

 

Brun kärrhök

1 hane flög som årets första förbi Barsebäcks mosse 27/3 (Dan Jönsson).. Sist ut blev 1 honfärgad som sträckte mot SV över dungen vid Salviken den 20/10 (Dan Jönsson).

 

Ängshök Inga rapporter

Stängshök 1 1K honfärgad vid Barsebäcks mosse 11/9 (Dan Jönsson).

 

Stäpphök(1/1)

1 1K stationär vid Salviken 9/9 (DM).

 

Bivråk

Inga häckningsindicier. Först in på våren kom 14 ex. den 13/5 vid Lundåkrabukten (CR). Flest utsträckande blev 79 ex. den 28/8 vid Barsebäckshamn. (KAH, AH). Sist ut blev 1 ex. den 24/9 som sträckte SV över dungen vid Salviken (DM, m fl).

 

Aftonfalk(1/1)

1 ex str. mot norr vid Järavallen 7/5 (KAH, AH, DM, EMT).

 

Lärkfalk

Fenologiobsar: 1 ex. Lundåkrabukten 7/5 (AH, KAH, DM, EMT) och 1 ex. födosökande vid Salviken 28/8 (Dan Jönsson).

 

Pilgrimsfalk

Rapporterad 1/1-2/5 och 27/8-28/12.

 

Jaktfalk

1 2K stationär Vikhög-Löddesnäs 20/2 (Klas Rådberg, m fl), 1 1K rastande vid Barsebäckshamn-Sjöbobadet-Järavallen 21/12 (MS  m fl).

 

Vattenrall

1 hane spel/sång Högsmölla 3/4 (Mikael Arinder), 2 hanar spel/sång Barsebäcks mosse 11/5-4/7 (AK, m fl), 1 hane spel/sång vid Järavallen 7/6-21/6 (Stefan Olsson m fl).

 

Småfläckig sumphöna Inga rapporter

 

Trana

De första sågs den 13/3 då 6 ex. str. N vid V Karaby (KAH), Den 8/10 sträckte 1100 ex mot S över Salviken och Barsebäckshamn (DM, AH, EMT).

 

Skärfläcka

Tidigaste obs var 5 ex. i Salviken 12/3 (AK). Ur häckningssynpunkt sågs den 7/7 i Lundåkrabukten 30 pulli från bunkern söder om golfbanan. Sista höstfynd blev 1 ex. str. vid Barsebäckshamn 22/10 (John A Mo, Peter Andersson).

 

Mindre strandpipare

Första1ex. rast. vid Löddesborg 5/4 (MS), sista 1 ex vid Salviken 20/7 (PW).

 

Kustpipare

Årets första sågs i Lundåkrabukten 14/5 (Gunnar Rosqvist), och den sista 8 ex. Sjöbobadet 4/11(AH).

Högsta antal sågs den 21/8 med 15 ex. i Lundåkrabukten (AH,CR).

 

Ljungpipare

Första obs för året var 11 ex. Salviken 11/3 (AK). Stora flockar under hösten 4000 ex. 16/8 (DM,EMT) och 5000 ex. 2/9 (DM), Båda i Lundåkrabukten.

 

Tofsvipa

Första fynd 1 ex. vid Lilla Harrie kyrka 6/2 (EMT), Största flock540 ex. rast. i Salviken den 17/8 (AK).

 

Kustsnäppa

Första vårfynd 1 ex. i Lundåkrabukten 14/5 (Gunnar Rosqvist). Största samling 67 ex. i Lundåkrabukten 2/9 (DM). Årets sista 1 ex. i Lundåkrabukten vid plattformen den 27/10 (DM).

 

Sandlöpare (10/14)

Inga vårobsar. Höst:6/8-4/11 totalt 10 obsar med sammanlagt 14 ex.

 

Skärsnäppa

1 ex. Lundåkrabukten 16/2 (DM), 1 ex. Lundåkrabukten 12-30/3 (AK m fl), 1 ex. i Salviken 13-19/11 (AH m fl).

 

Roskarl (10/14)

10 observationer med totalt 14 ex. 6/8-11/9 (flera observatörer).

 

Kärrsnäppa

Vinterfynd 3 ex. 16/2 Lundåkrabukten(DM) och som mest 222 ex. 22/7 Lundåkrabukten (AH).

 

Spovsnäppa

Sedd 11/7-11/9 i Lundåkrabukten och Salviken. Flest sågs den 11/7 i Lundåkrabukten då 33 ad. räknades in av (AH).

 

Myrsnäppa(1/1)

1 ex. 24/5 Lundåkrabukten. (Johan Frölinghans, Nils Andersson).

 

Mosnäppa

1 ex. rast. i Lundåkrabukten 10/5 (RN), 6 ex. den 15/7 rast. i Lundåkrabukten blev högsta antal (KAH), och den 27/8 sågs 1 1K i Lundåkrabukten (AH). Totalt 16 ex.

 

Småsnäppa

Först 3 ex. Lundåkrabukten 29/5 (Dan Hammarlund), sist 1 ex. i Salviken 24/9 (DM, m fl). Totalt 15 ex.

 

Grönbena

Första obsar kom den 2/5 då 4 ex. rast. vid Perslundsdammen (BGB) och 6 ex. rast. vid Västeråker (PW). De sista

3 ex. rast. vid Lundåkrabukten 15/8 (MS).

 

Skogssnäppa

Årets första sågs vid Västeråker 1/4 (CR), Den 20/7 blev sista datum med 13 ex. i Salviken (AH).

 

Drillsnäppa

Fenologiobsar: 1 ex. Salviken 26/4 (AH) och 2 ex. rastande i Salviken 15/9 (MS).

 

Rödbena

Inget vinterfynd. 1 ex. Salviken 13/3 (AH, KAH). Sista obs 1 ex. lockläte 23/10 vid Barsebäckshamn (Per Eriksson).

 

Svartsnäppa

Årets första sågs med 2 ex. i Salviken 6/5 (AH) och den sista 1 ex. i Salviken 15/10 (AH, DM).

 

Gluttsnäppa

Årets första1 ex. sågs i Lundåkrabukten den 18/4 (Karl Erik Karlsson). Flest 130 ex. sågs i Lundåkrabukten 25/4 (DM). Rekordet är hela 220 ex. satt den 1/5 2006 (Jonas Rosqvist, Lars Olsson). Årets sista 1 ex. rast. vid Tegelvik 10/11 (DM).

 

Rödspov (2/2)

1 ex rast. vid Västeråker och Salviken 1/4 (CR), 1 ex förbifl. Lundåkrabukten 17/9 (AH).

 

Myrspov

Som vanligt många rapporter. Största flocken var 110 ex. Lundåkrabukten, plattformen 15/5 (Anders Jönsson). Inga vinterfynd.

 

Småspov

1 ex. rast. Lundåkrabukten 24/4(Karin Callmer). Flest 2/5 då 21 ex. str. mot V i Lundåkrabukten (MS).

 

Storspov

Januari: 8 rapporter från Lundåkrabukten, Salviken och Barsebäckshamn. Den 22/1 fanns 30ex. rast. vid Skaftanbäckens utlopp (AH; DM; KAH). Högsta antal 114 ex rast i Salviken den 2/4 (AK).  Rekord är 220 ex i Lundåkrabukten 7/9 2010 (DM).

 

Morkulla

Totalt 10 rapporter. Fåglar har stötts i dungen Salviken, Rörbäck, Barsebäck, Stävie och Järavallen. Spelande fåglar har rapporterats från Salviken och Järavallen.

 

Dubbelbeckasin (1/1)

1 ex. sång/spel den 10/5 i Barsebäcks mosse (DM, EMT, MS).

 

Enkelbeckasin

Större antal 50 ex. Tegelvik 27/10 (DM), 40 ex. Tegelvik 10-12/11 (AH, DM).

 

Dvärgbeckasin (4/4)

1 ex. rast. Salviken 2/4 (AK), 1 ex. födosök Salviken 20/10  (Dan Jönsson), 1 ex. rast. Stävie 29/10 (MS), 1 ex. rast. Lödde ås mynning 31/10-5/11 (Lars Nilsson, MS, Oskar Danielsson).

 

Brednäbbad simsnäppa (1/1)

1 ex. str. S vid Barsebäckshamn 10/12 (AH, CR, KAH).

 

Smalnäbbad simsnäppa (1/1)

1 ex. Lundåkrabukten 6/9 (MS, RN).

 

Brushane

Första 3 ex. 9/4 Salviken (AH, EMT), flest 30 ex. 27/4 Västeråker (Lars Hallbeck) och sista 1 hane 30/10 Vikhögs ängar (AH, DM).

 

Storlabb (17/19). Samtliga vid Barsebäckshamn.

1 ex. 10/8 (AH, DM,KAH),

1 ex. str. S 15/9 (KAH, DM, SM),

1 ex. förbifl. 8/10 (PW),

1 ex. str. S 12/10 (CR, DM), kl. 10.20,

1 ex. 16/10 (DM, mfl),

1 ex. 19/10(CR), kl. 11.15,

1 ex. 19/10 (CR) kl. 16.35,

3 ex. 20/10 (Thomas Nyberg, Magnus Ekenstierna),

1 1K 20/10 (DM),

1 ex 22/10 (John A Mo, Peter Andersson m fl) kl. 08.55,

1 1K 22/10 (John A Mo, Peter Andersson m fl) kl. 09.55,

1 1K stationär 23/10 (AH) kl. 10.34,

1 ex. str. S 26/11 (AH; KAH) kl. 11.47,

1 ex. str. N 28/11 (KAH, DM),

1 ex. 11/12 (AH, Mikael & Rasmus Grantén) kl. 09.17,

1 ex. Str. S 14/12 (DM) kl. 11.59,

1ex. 17/12 (AH) kl.10.50.

 

Bredstjärtad labb (8/11) Samtliga vid Barsebäckshamn

1 1K str. S 16/10(AH) kl. 10.30,

2 ex. str. S 19/10 (AH) kl. 16.25 och 17.12,

1 1K str. S 22/10 (AH) kl. 08.59,

2 1K 26/11 (AH, KAH) kl. 09.24 och 11.18,

1 ex. str. S 4/12 (KAH) kl .09.30,

1 ad. str. S 11/12 (AH, Lars Sundlöf, Erik Nordström) kl. 10.33,

2 1K födosök 18/12 (AH) kl.10.59,

1 1K str. S 29/12 (AH) kl. 10.15.

 

Kustlabb (10/15) Barsebäckshamn om ej annat anges.

1 ex. mörk fas str. S 7/4 kl. 09.15 (Bertil Svensson),

1 ex mörk fas str. S 9/4 (AH, EMT, Janne Dahlén, KAH,.

3 ex. str. S 10/8 kl. 09.20 (EMT, Jannae Dahlén, KAH),

1 ex rast. 7/9 kl. 10.00 (CR),

1 ex. förbifl. N 9/9 (DM),

1 1K 11/9 Lundåkrabukten (AH),

1 1K mörk fas str. S 14/9 kl. 06.10-10.40 (DM),

2 1K str. S (AH),

2 ex. ljus fas str. S 15/9 kl. 09.55 och 11.35 (KAH),

2 ad. ljus fas str. S 15/9 kl. 12.45-17.00 (KAH, DM).

 

Fjällabb (1/1)

1 1K str. S vid Barsebäckshamn 15/9 kl. 17.39 (AH).

 

Svarthuvad mås Inga rapporter

 

Silltrut (5/6)

1 ad. Barsebäcksfälten 25/3 (DM; AH), 1 ad. förbifl. Barsebäckshamn 3/4 (KAH, AH), 2 ex. rast. vid Gillhög, Barsebäcksfälten 19/4 (AK)., 1 ad. rast. Barsebäcksfälten 25/4 (DM).

Rasen Intermedicus 1 ad. rast. Salviken 14/8 (Olof Jönsson, Linda Strand, Thomas Svanberg, Mikael Nilsson).

 

Kaspisk trut Inga rapporter

 

Dvärgmås

Högsta antal 27 ex. rast. i Lundåkrabukten 10/5 (RN).

 

Tärnmås Inga rapporter

 

Tretåig mås

32 ad. och 16 1K str. S vid Barsebäckshamn 10/12 (KAH, AH), 50 ex. str. vid Barsebäckshamn 29/12 (AH).

 

Småtärna

Fenologiobsar: den första var 1 ex. Lundåkrabukten  22/4 (KAH) och den sista 1 ex. vid Lödde ås mynning, 15/9 (MS). Högsta antal 30 ex. i Lundåkrabukten den 17/7 (AH).

 

Kentsk tärna

Den 3/4 sågs 3 ex. förbifl. vid Barsebäckshamn (AH , KAH, Klas Karlsson). Största flocken var 15 ex. rast. i Lundåkrabukten 4/9 (Johan Söderkrantz, Calle Andersson). Den sista 1 ex str. S vid Barsebäckshamn 8/10 (DM, AH, EMT, KAH).

 

Fisktärna

Årets första 1 ex. rastade i Salviken 25/4 (BGB, POL).. De sista 4 str. S vid Barsebäckshamn 28/8 (KAH, AH).

 

Silvertärna

De första 2 ex. flög förbi vid Lundåkrabukten 27/4 (David Olausson). Häckningsindicier: 20 ad. ruvande i södra delen av Lundåkrabukten 8/7 (DM, AH) och 20 ad. + 10 pulli i Lundåkrabukten 14/7 (DM, EMT). Sist ut blev 1 1K str. S vid Barsebäckshamn den 14/9 (DM).

 

Skräntärna

1 ex. förbifl. vid Lödde ås mynning 22/4 (Göran Andersson, Eva Fredriksson). Hela 20 ex rastade i Salviken 14/8 (RN). De sista var 5 ex. i Salviken 4/9 (AH,KAH).

 

Svarttärna (6/16)

2 ex. förbifl. vid Lundåkrabukten 7/5 (KAH, AH, DM, EMT), 8 ex. str. S vid Salviken 9/5 (RN), 1 ex. förbifl. vid Lundåkrabukten 18/5 (PW), 2 ex. förbifl. vid Lundåkrabukten 22/5 (AH), 1 ad. födosök i. Lundåkrabukten 25/7 (AH), 2 1K str. S vid Barsebäckshamn 27/8 (DM;AH;EMT).

 

Alkekung (7/10) Alla vid Barsebäckshamn

1 ex. rast. 12/10 (DM), 1 ex. str. S 27/11 (Johan Östberg, CR), 2 ex str. S 3/12 (AH), 1 ex. rast. 4/12 (KAH, CR),

1 ex. str. SV 5/12 (MS), 3 ex. födosök 10/12 (KAH, AH, Lars Leonardsson), 1 ex. str. S 11/12 (AH).

 

Tobisgrissla (5/6) Alla vid Barsebäckshamn

1 ex. förbifl. 12/2 (AH), 2 ex. str. S 14/9 (DM), 1 ex. str. N 8/10 (KAH), 1 ex. str. S 16/10 (AH, DM, EMT, MB),

1 ex. str. S 4/12 (CR).

 

Sillgrissla

Bra dagssiffror: 28 ex. str. S vid Barsebäcksahmn 22/10 (John A Mo, Peter Andersson), 23 ex. str. S vid Barsebäckshamn 10/12 (AH,KAH).

 

Tordmule

Bra dagssiffror: 23 ex. str. S vid Barsebäckshamn 16/10 (AH, DM, EMT, KAH), 19 ex. vid Barsebäckshamn 10/12 (KAH, AH).

 

Skogsduva

53 ex. rapporterade i januari vid V Karaby, Salviken och Barsebäcks mosse (KAH, DM, AH).

 

Gök

Årets första gök hördes hoa den 1/5 vid Barsebäcks mosse (MS), och den sista 1 1K vid Salviken 22/8 (AH).

 

Pärluggla (1/1)

1 ex rast. i Furulundsskogen 15/11 (MS, AH).

 

Sparvuggla (2/2)

1 ex stationär i västra delen av Furulundsskogen 15/11-årets slut (MS, AH, DM). 1 ex. lockade vid Järavallens parkerings norra sida kl. 16.20 den 24/11 (DM).

 

Hornuggla (6/10)

1 ex. Stävie 13/1 (MS), 1 ex stationär vid expon Barsebäcksverket 30/1-3/2 (BGB, MB), 1 ex pulli ropande vid Järavallen 21/6 (AH, DM, EMT), 1 ex. Barsebäcks mosse 4/7 (MS), 2 ex. vid Hög 8/7 (MS), 1 ex. vid Södervidinge 8/7 (MS), 3 ex. i dungen, Salviken 11/7 (CR).

 

Jorduggla (10/10)

1 ex. vid Barsebäckshamn 15-16/1 (AH, m fl), 1 ex. förbifl. med byte Vikhög 20/2 (RN), 1 ex. Salviken 12/3 (Mikael & Rasmus Grantén), 1 ex. Salviken 12/4 (AK), 1 ex. Salviken-Vikhög 11/4 (BGB, POL), 1 ex. Löddesborg 25/9 (Mikael Grantén), 1 ex. Salviken 27/10 (DM), 1 ex. Barsebäckshamn 2/11 (CR), 1 ex. Tegelvik 13/11 (DM, EMT), 1 ex. Vikhögs ängar 27/12 (MS).

 

Kattuggla (4/4)

1 ex. förbifl. vid Järavallen 4/6 (KAH, MB), 1 ex vid Sjöbobadet 30/6 (AH), 1 ex. födosök vid Södervidinge 8/7 (MS), 1 ex. rast. vid Salviken 4/9 (Julius & Mikael Grantén). Ingen rapport om häckning.

 

Nattskärra (5/10)

Stor aktivitet i veckorna kring månadsskiftet  aug.-sep- gav rekordutdelning.

3 ex. rast. vid Salviken 24/8 (DM, AH, EMT), 1 ex rast. Salviken 26/8 (PW), 1 ex. rast. V Karaby 7/9 (KAH), 1 ex. rast. Löddesborg 8/9 (MS), 3 ex. rast. dungen, Salviken 8/9 (Hans Åke Gustavsson).

 

Tornseglare

Årets första seglare sågs vid Stora Harrie kyrka 10/5 (Richard Bergendahl), och den sista vid Barsebäcks mosse 17/9 (Leon Axelsson, Hans Bohlin, Nils Söderbom). 500 ex. räknades in vid Löddesborg den 17/6 (AH).

 

Härfågel (1/1)

1 ex. vid Sjöbobadet 19/4 (Jesper Hansson m fl).

 

Kungsfiskare (5/4)

Den andra kalla vintern i rad med isbeläggning i Kävlingeån och en bit ut i Öresund bidrog säkert till att vi inte fick någon rapport om kungsfiskare förrän in i augusti då Mikael Arinder rapporterade ett lockrop vid Högsmölla den 21/8. 1 ex. vid Skaftansbäcken, Lundåkrabukten 27-28/10 (DM, MS), 1 ex födosökte i Kävlingeån vid scoutstugan i Furulund 13/11 (MS), 1 ex rast. vid Bösmöllan 28/12 (CR).

 

Gröngöling (4/4)

Endast 4 obsar. 1 ex. spel/sång Barsebäck Resort 30/3 (Sigvard Svensson), 1 ex. Hofterups mosse 4/6 (Lars GR Nilsson), 1 1k Barsebäckshamn 21/8 (KAH, AH), 1ex. lockande vid Järavallen 18/9 (AH, KAH).

 

Mindre hackspett

Rapporterade från dungen Salviken, Stävieskogen, Högsmölla och V Karaby. Ingen rapport om häckning.

 

Göktyta (4/4)

1 ex födosök dungen Salviken 6-7/5 (POL, BGB), 1 ex V Karaby 14/8 (KAH), 1 ex.rast. Stora Harrie kyrka 23/8 (DM), 1 ex. rast. Ålstorp 31/8 (CR).

 

Sånglärka

Inga januarifynd. Första 3 ex. str. N vid Barsebäckshamn 8/2 (SM, DM).

 

Trädlärka

2 ex. spel/sång badsjöarna Järavallen 13/3 (DM, EMT), 1 ex. str. N vid Barsebäckshamn 20/3 (DM m fl), 4 ex. rast vid Salviken 8/10 (Henrik Pihlemark m fl), totalt 11 ex str. S vid Barsebäckshamn 9-30/10 (AH, DM), 1 ex. Hofterups mosse 5/11 (Martin Sjödahl).

 

Berglärka Inga rapporter.

 

Backsvala

Det började med 1 ex badsjöarna, Järavallen 1/5 (AH), 30 ex med ca 20 bon badsjöarna Järavallen 27/5 (K E Karlsson). Hoppas något par kom till häckning. Sista 8 ex. str. S Barsebäckshamn 21/8 (KAH).

 

Ladusvala

Första obsen 2 ex. gjordes vid Stävieskogen 9/4 (CR) och den sista blev 3 ex. str. S vid Barsebäckshamn 16/10 (AH; DM, EMT, MB).

 

Hussvala

Årets första sågs den 17/4 med 1 ex. str. förbi vid Barsebäckshamn  (Linda Niklasson). Sist ut blev 1 ex. str. S vid Lundåkrabukten 16/10 (AH, DM, EMT, MB).

 

Vattenpiplärka Inga rapporter

 

Skärpiplärka

1 ex. Barsebäckshamn 7/1 (Göran Andersson, Eva Fredriksson), 1 ex. rast. vid Barsebäckshamn 27/10 (DM).

 

Ängspiplärka

3 ex. förbifl. Salviken 13/3 (Albin Thorsson), 50 ex. rast. vid Salviken 8/10 SM m fl), 2 ex. stationära Salviken 12/11 (Mikael Nilsson, KE Karlsson).

 

Trädpiplärka

Fenologiobsar:1ex spel/sång Salviken 22/4 (KAH). Sista obs 30 ex str. S vid Barsebäckshamn 4/9 (AH, KAH).

 

Rödstrupig piplärka (2/2)

1 ad. vid Salviken 16/9 (AH), 1 ex. rast. vid Salviken 27/9 (DM).

 

Sädesärla

1 ex str. vid Barsebäckshamn 13/3 (KAH). Decemberfynd 1 1K norr om hamnen i Barsebäck 24/12 (AH).

 

Gulärla

1 ex. vid Västeråker  15/4 (MB) och samma dag och plats 3 ex. rast. (AK), sista 5 ex. str. S vid Barsebäckshamn 4/9 (AH, KAH).

 

Forsärla

Januari: 1 ex vid reningsverket, Kävlinge den 22/1 (DM, AH, KAH). Inga rapporter om häckning.

 

Strömstare

Som mest 2 ex. i Kävlingeån, Strömmen 2/1-27/3 (MS m fl), 1 ex. födosök Kävlingeån, Strömmen 1-2/11 (Nils-Åke Andersson), 1 ex. vid Högsmölla 6-8/12 (DM, MS).

 

Sidensvans

Största flock blev 400ex. vid Barsebäcksverket 23/12(DM, AH).

 

Järnsparv

Även detta år en järnsparv i buskagen söder om Barsebäckshamn 6/1-19/2 (AH m fl), december 1 ex. Stävie 6/12 (DM), 1 1K födosök Barsebäcksverket 10/12 (KE Karlsson).

 

Näktergal

1 ex. sjöng vid bron väg 108 över Kävlingeån 6/5 (BGB).

 

Blåhake Inga rapporter

 

Rödstjärt

Första vårfynd 2 ex hanar rast. vid Barsebäcksverket 13/4 (MS). Sista höstfynd 2 ex. rast. vid Löddeköpinge kyrka 14/9 (Lars Modin).

 

Svart rödstjärt

Första vårfynd 1 sjungande hane på Scanområdet i Kävlinge (MS). Totalt 20 rapporter föreligger från Barsebäcksverket, Löddeköpinge och i Kävlinge från Scanområdet, Mineralgatan, Gränsgatan och parkeringen vid COOP.

 

Stensvätta

Första 1 ex. rast. vid Barsebäckshamn 10/4 (AH, KAH), sista 1 ex. rast. på Barsebäcksfälten 2/11 (CR).

 

Buskskvätta

Första vårfynd blev 1 hane rast. vid Barsebäcks mosse den 18/4 (Rasmus & Mikael Grantén). Sista höstfynd 1 ex, vid Barsebäcks mosse 17/9 (Leon Axelsson m fl).

 

Svarthakad buskskvätta västlig (2/2)

1 rast. hane vid Salviken 15-19/3 (DM m fl), 1 stationär hane vid Järavallen 14/5(AH).

 

Ringtrast (2/2)

1 ex Barsebäcks mosse 18/4 (MS), 1 ex. honf. vid dungen Salviken 19/4 (RN m fl).

 

Rödvingetrast

Inga vinterfynd  jan – feb.

Dec. 5 ex dungen Salviken och 1 ex. Barsebäckshamn båda fynden 21/12 (DM, EMT).

 

Dubbeltrast

Ingen januarirapport. 1 ex. str. O vid Barsebäckshamn 9/3 (DM). 2 ex. förbifl. V Karaby 25/12 (KAH).

 

Trädgårdssångare

1 ex sjöng vis K-ån, Kvarnparken 6/5 (BGB), 1 ex. vid Skaftan 19/9 (AH).

 

Svarthätta

1  hane sjungande vid Högsmölla 16/4 (BGB) och 1 hane sjungande i Furulund samma dag (Lennart Olsson),

1 honf.vid Rörbäck 27/10 (DM).

 

Törnsångare

1 hane sjungande vid Ålstorp och 2 ex. vid Järavallen 25/4 (Olof Jönsson), 1 ex. vid Rörbäck 9/9 (DM).

 

Ärtsångare

1 ex. sjungande V Karaby 21/4 (KAH), 1 ex. vid Högsmölla 10/9 (AH).

 

Sävsångare

Årets första sjöng i Barsebäcks mosse 21/4 (MS), sista obs vid Barsebäcks mosse 12/8 (Dan Jönsson).

 

Gräshoppsångare

3 ex. perm. revir vid Lundåkrabukten 27/4-7/7 (David Olausson m fl), 2 ex perm. revir i Barsebäcks mosse 10/5-4/7 (DM, m fl), 2 ex Dösjebro 6/6 (MS), 1ex. Högsmölla 19-22/7 (MS).

Fler rapporter än 2010, men den finns säkert på fler ställen.

 

Flodsångare (1/1)

1 sjungande hane vid pumpstationen Skaftan 4-9/6 (DM m fl).

 

Rörsångare

Årets första rörsångare hördes vid plattformen Lundåkrabukten 7/5 (AH), Den sista blev 1 ex vid Barsebäcks mosse 2/9 (DM).

 

Kärrsångare

Den 13.5 hördes årets första vid K-ån Strömmen (MS). Ej rapporterad under sensommaren. Skärpning!

 

Härmsångare

Premiärdatum blev 13/5 vid Kävlingeån, Strömmen (MS). Sista 1 ex. rast. vid Rörbäck 13/8 (DM; AH; KAH).

 

Lövsångare

Fenelogi: 1 ex. sjöng vid ställverket Barsebäcksverket den 11/4 (POL,BGB), och de sista 5 ex. födosökte vid Ålstorp 1/9 (PW), 40 ex. rastade vid Barsebäcksverket 12/8 (CR).

 

Grönsångare

Årets första sjöng i dungen Salviken 22/4 (KAH). Rapporterad från dungen även 29/4 (DM) och 10/5 (PW). 1 ex. vid Järavallen 5/5 (AH).

 

Gransångare

Fenelogi: 1 ex. i dungen Salviken 30/3 (AH), 1 ex. födosök vid Barsebäcksverket 12/11 (AH).

 

Lundsångare Inga rapporter.

 

Taigasångare (1/1)

1 ex. lockande i dungen Salviken 8/10 (DM, AH, EMT).

 

Brandkronad kungsfågel (2/2)

1 ex. rast. vid Skaftan 3/4 (MB, m fl), 1 2K hane ringmärkt vid Barsebäckshamn 10/4 (Raymond Klassen m fl).

 

Grå flugsnappare

1 ex. födosök vid Högsmölla 28/5 (MS), 2 ex. dungen Salviken 24/9 (DM, m fl).

 

Svartvit flugsnappare

Först på plats var en hane vid Barsebäckshamn den 24/4 (Martin Resare) och sista obs blev 1 ex. vid Rörbäck 9/9 (DM).

 

Halsbandsflugsnappare Inga rapporter

 

Tofsmes Inga rapporter

 

Entita Inga rapporter

 

Stjärtmes

40 ex. vid Järavallen norra delen 20/11 (AH),

Rasen europaeus 1 ex. dungen Salviken 23/3 (POL, BGB), 1 ex. dungen Salviken 10/11 (DM).

 

Skäggmes (1/2)

2 ex vid Barsebäcks mosse 31/12 (AH). Vintrarna har varit hårda mot våra vältecknade vassälskare.

 

Pungmes

Barsebäcks mosse (Olof Perssons rapporter).

11/4                                                  1 hane stationär.

16/4                                                  1 hane, bobygge.

19/4                                                 1 hane, bobygge.

21/4, 25/4, 30/4, 4/5                     2 i par, bobygge.

8/5                                                    hona ruvande

18/5                                                  häckning misslyckad

 

Pungmes övriga rapporter:

16/4, 18/4          1 ex. sång vid dammen Vikingatider (CR, Magnus Ösmark)

31/7                     1 1K stationär S badsjön, Järavallen (Mattias Olsson)

23/8                     2 1K ringmärkta + 1 ad. Barsebäckshamn (stigen mot Sjöbobadet) (Karin Callmer).

 

Nötväcka

Totalt 34 rapporter. Misstänkt häckning vid Högsmölla 30/5 (MS).

 

Varfågel

Totalt 8 rapporter i jan.-feb. gav 8 ex. samt 1 ex. sågs vid reningsverket i Kävlinge 26/12 (DM, EMT, AH).

 

Törnskata

Året började med 1 en hane vid Barsebäcks mosse 20/5 (AH). Sist för året blev en 1 1K vid Skaftan 19/9 (AH).

 

Svartpannad törnskata Inga rapporter.

 

Nötskrika

13 rapporter gav 19 ex. under tiden 1/1-21/4 (flera rapportörer). Inga rapporter under resten av året.

 

Nötkråka Inga rapporter.

 

Svartkråka Inga rapporter.

 

Sommargylling (1/2)

2 i par i lämplig biotop i dungen Salviken 12/6 (CR).

 

Vinterhämpling

Årets största flock blev 100 ex vid Lödde ås mynning 27/10 (DM).

 

Gråsiska

Största flock 100 ex vid Skaftan 7/1 (DM, EMT.)

 

Snösiska Inga rapporter.

 

Grönsiska

200 ex. vid Högsmölla 26/12 (AH; DM;EMT).

 

Gulhämpling (2/2)

1 ad. hane sjöng vid Barsebäcksverket 10/4 (CR m fl), 1 hane sjöng vid Tostarps mosse 30/4 (Olof Jönsson).

 

Domherre

Som mest 30 ex räknades vid Barsebäckshamn den 30/10 (AH, DM).

 

Mindre korsnäbb

15 ex. i dungen Salviken 12/6 (DM), 14 ex. rast. vid Stävie 9/11 (MS).

 

Större korsnäbb

8 ex. str. SV vid Barsebäckshamn 30/10 (AH; DM).

 

Bändelkorsnäbb

Årets invasionsart. 1 honf. rast. vid Dagstorp 31/8 (MS), I Stävieskogen sågs varierande antal under perioden 10/9-28/12, som mest 15 ex. (DM m fl), 1 ex. str. S vid Västeråker 12/11 (AH), 1 ex. förbifl. vid Rinnebäck 14/12 (CR), 10 ex. förbifl. vid Järavallen 21/12 (DM, EMT).

 

Rosenfink (3/3)

1 ad. hane vid Hofterup 31/5 (AK, AH, Joakim Soneklint), 1 ex. vid Barsebäcks mosse 31/5 (DM), 1 hane sjöng vid Dösjebro 6/6 (PW).

 

Sävsparv

Januarifynd: 2 ex. vid norra Salviken 15/1 (AH, DM), 1 ex förbifl. vid Västeråker 31/1 (MS).

 

Snösparv

21 ex. förbifl. vid Lödde ås mynning 3/2 (PW), 5 obsar med totalt 11 ex. 6/11-23/12 (flera observatörer).

 

Lappsparv (1/1)

1 ex str. S vid Barsebäckshamn 4/11 kl. 08.07 (AH).

 

Gulsparv

24 ex födosök vid Salviken 30/1 (BGB).

 

Kornsparv Inga rapporter.

 

 

 

Rapporten är sammanställd av Bo-Göran Bengtsson

 

Arne Holgersson och Rickard Norenstam har fackgranskat urvalet.

 

Källa: artportalen/birds

 

Sammanställningen följer ordningen i Fågelguiden, andra upplagan. Lars Svensson, Killian Mullarney och Dan Zetterström.